Campusreglement

Om het verblijf binnen OPZC Rekem voor patiënten en bewoners zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, gelden voor bezoekers de volgende regels:

1. de bezoekuren dienen strikt te worden gerespecteerd. Het is niet toegelaten om zonder geldige reden de campus van OPZC Rekem te betreden;

2. gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens, zakmessen… mogen niet meegebracht worden op de campus van OPZC Rekem. Ook het meebrengen van alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen is ten strengste verboden;

3. geweld, zowel lichamelijk als verbaal, of dreigen met geweld wordt niet getolereerd. Ook intimidatie, discriminatie, vandalisme of ander ongewenst gedrag  tentoonspreiden wordt niet gedoogd;

4. het is verboden te roken binnen de gebouwen van OPZC Rekem;

5. het is verboden foto’s of filmopnames te maken op de campus van OPZC Rekem zonder voorafgaande toestemming van de directie;

6. bezoekers dienen respectvol om te gaan met de patiënten, bewoners, medewerkers en andere bezoekers;

7. het is verboden dieren mee te brengen op de campus van OPZC Rekem zonder voorafgaande toestemming;

8. elke bezoeker dient het parkeerbeleid strikt te respecteren;

9. het is verboden zwerfvuil achter te laten op de campus van OPZC Rekem;

10. bij niet-naleving van deze regels kan je de toegang tot OPZC Rekem worden ontzegd. Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag zal aangifte gedaan worden bij de politie.