Familie/Naasten

Familie speelt een belangrijke rol in het leven van een patiënt of bewoner. Alle familieleden zijn welkom om op bezoek te komen bij hun familielid. Enkel bij gedwongen- en crisisopnamen geldt een specifieke regeling. Elke zorgeenheid heeft haar eigen bezoekregeling. Om de behandeling en werking zo weinig mogelijk te storen,wordt gevraagd om rekening te houden met deze tijdstippen. Om de band met de familie te herstellen, te onderhouden en te versterken worden er ook nog extra initiatieven ondernomen. In elke zorgeenheid wordt hier de nodige aandacht aan geschonken. Bij het cluster Ouderenzorg en Langdurige zorg wordt familie extra betrokken.

Langdurige zorg

In het cluster Langdurige zorg verblijven patiënten en bewoners die al heel wat jaren in de psychiatrie hebben doorgebracht. Familie maakt ook deel uit van het zorgproces:

  • bij PVT Rekem wordt familie zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten van de zorgeenheid. Indien de bewoner en vervolgens de familie het verkiest, gebeurt de zorgplanbespreking samen met de familie. Dit kadert in de visie van Chronos (Euregionaal samenwerkingsverband met Nederland en Duitsland dat zich richt op de verbetering van de zorg en de omstandigheden van mensen met een chronisch psychische aandoening). Er zijn drie schakels in het behandelproces, die evenwaardig zijn en die elk een belangrijke rol vervullen; de bewoner, het personeel en mentor en de familie. Dankzij de samenwerking tussen de drie schakels krijgt men meer en een beter zicht over het verleden van de bewoner, maar kan de familie ook rekenen op de nodige begeleiding en ondersteuning bij vragen i.v.m. gedrag, manier van omgang… Er ontstaat zo ook een vertrouwensband tussen de mentor en de familieleden en op die manier maakt de familie ook deel uit van de begeleiding. Familieleden worden bij PVT Rekem ook zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten van de zorgeenheid (verjaardagen, feesten en 1 keer per jaar is er ook een familiefeest);
  • bij Rehabilitatie wordt bij opname, mits akkoord van de patiënt, de familie uitgenodigd voor een familiegesprek. Van daaruit wordt gekeken welke rol de familie kan spelen in het herstel binnen de wensen van de patiënt. Via mentoren wordt, mits toestemming van de patiënt, ook regelmatig telefonisch contact gehouden met de familie. Rehabilitatie organiseert zo’n 2 keer per jaar een activiteit waar ook familie wordt uitgenodigd om op die manier op een ongedwongen manier met mekaar in contact te komen;
  • ook bij PVT Rado wordt het contact met familieleden bevorderd. Ieder jaar wordt er een familiefeest georganiseerd. Familieleden zijn altijd welkom om op bezoek te komen. Sommigen komen regelmatig en bouwen zo een band op, ze drinken dan samen koffie met hun familielid in de leefeenheid van de bewoners. Soms wordt familie ook betrokken bij het behandelplan, mits toestemming van de bewoner.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, kennissen en buren, die voor een bepaalde zorg dragen voor een persoon uit hun omgeving.
Je kan meer info terugvinden over mantelzorg bij de diverse mutualiteiten of via: