KOPP

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

De KOPP-werking geeft ondersteuning aan gezinnen, waarvan één of beide ouders kampt met een psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek. KOPP richt zich op de gevolgen van de problemen van de ouders voor de kinderen en niet op de psychiatrische problematiek van de ouders.
De KOPP-werking binnen OPZC Rekem is zowel gericht naar de ouders als naar de kinderen.
Bij de ouders leven er vaak veel vragen. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, hoe leg ik dat uit aan een kind? Gaat dat geen onnodige belasting zijn als ik het vertel? Hoe kan ik mijn kind ondanks de situatie het best ondersteunen? Dit zijn vragen waar je als ouder vaak mee kampt. Ook je kind kan met veel vragen zitten en heeft bepaalde noden en behoeften: wat is er aan de hand met mama/papa? Komt het nog goed? Is het mijn schuld dat mama/papa zo droevig is?... KOPP doet een eerste gesprek met de ouder over de kinderen. Er worden tips aangereikt om de veerkracht van het kind te versterken. Indien er vastgesteld wordt dat er verdere begeleiding nodig is, wordt er in samenspraak met de ouder(s) een doorverwijzing gemaakt.
 
Maar KOPP is er ook voor de kinderen. Wanneer je vader of moeder psychisch ziek wordt, of misschien zelfs opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis, kan dit veel vragen oproepen. KOPP Rekem wil naast de zorg voor je ouders ook aandacht besteden aan alles wat dit bij jou oproept. Jij bent namelijk niet alleen! We trachten ruimte te maken om ook jouw vragen te beantwoorden.

Zie ook www.ikmaakdeklik.be

Wie en hoe bereiken?
Je kan met je vragen terecht via het e-mail adres: KOPP[at]opzcrekem[dot]be.