Ombudsdienst

Elk ziekenhuis moet een ombudspersoon hebben waar een patiënt, bewoner, familielid, vertegenwoordiger of bewindvoerder terecht kan met alle vragen en ongenoegen. Patiënten kunnen zich eventueel laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. De geestelijke gezondheidszorg koos ervoor om externe ombudspersonen aan te stellen. De externe ombudspersoon binnen OPZC Rekem (evenals PVT Rado, PVT MG en de forensische PVT) is Ingrid Meuwis. Ingrid werkt voor de vzw SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg). Als extern en dus onafhankelijk persoon staat zij per week een aantal uren ter beschikking van de patiënten en bewoners. Je kan haar ook bereiken via het gratis nummer 0800 99 395 of 0494 30 48 33.
Voor PVT Min, campus Antwerpen is dit Peter De Clercq, hij werkt voor het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw. Indien je een afspraak met hem wenst, kan je hem contacteren op onderstaand telefoonnummer.

Bij de externe ombudspersoon kan je terecht met vragen en klachten over de wet Rechten van de patiënt en je opname en verblijf. De externe ombudspersoon kan rechtstreeks gecontacteerd worden (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail). De externe ombudspersoon hoort elke klacht aan, liefst tijdens een persoonlijk contact en informeert. De patiënt bepaalt wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt gepoogd te bemiddelen op het niveau waarop de klacht zich voordoet, met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. Indien de patiënt niet tevreden is met het resultaat van deze interventie, wordt deze ingelicht over andere mogelijke stappen.

Contactgegevens via post
VZW Spil (voor campus Rekem en Lanaken)
Tav. Ingrid Meuwis
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

OGGPA (voor campus Antwerpen)
Tav. Peter De Clercq
Haagbeuklei 12
2610 Wilrijk        

Downloads

Aanwijzing vertegenwoordiger

31.65 KB

Aanwijzing vertrouwenspersoon

32.21 KB

Herroeping vertegenwoordiger

28.12 KB

Jaarverslag 2018 Ombudsfunctie

382.64 KB

Jaarverslag 2018 pvt ombudsfunctie

344.77 KB

Ombudsdienst traject van een aanmelding

88.82 KB

Contact

Externe ombudspersoon campus Rekem/Lanaken
Ingrid Meuwis
0800 99 395
ingrid.meuwis [at] overlegplatformgg.be
Externe ombudspersoon Hotel Min
Peter De Clercq
0485 54 81 43
peter.declercq [at] oggpa.be