FAQ

Ik heb een familielid met psychische problemen. Hoe kan die bij jullie terecht?

Met een vraag tot opname of informatie over een opname kan er best contact opgenomen met de opnamecoördinatoren via tel. 0494 57 46 74 of via opnamecoordinatoren[at]opzcrekem[dot]be. Zij maken je wegwijs in mogelijkheden en de stappen die ondernomen dienen te worden.

Mijn familielid/naaste is opgenomen, kan ik op bezoek komen?

Elke zorgeenheid heeft bezoekuren, deze zijn te raadplegen op de website via Bezoekers-Bezoekregeling. Enkel bij Acute zorg 1 is er een aparte regeling omwille van crisisopnames. De patiënt mag bij opname 5 personen doorgeven die in de zorgeenheid op bezoek mogen komen, waarbij het gaat om naaste familieleden (1ste lijn). Er  mogen maximum 2 personen tegelijk op bezoek komen op de zorgeenheid. Uitzonderingen worden binnen het team besproken.

Word ik als familie ook betrokken bij de behandeling?

Met vragen kan er steeds contact worden opgenomen bij het personeel van de zorgeenheid. Familie is een belangrijke schakel bij de behandeling. Om de band met de familie te herstellen, te onderhouden en te versterken worden er ook nog extra initiatieven ondernomen. In elke zorgeenheid wordt hier de nodige aandacht aan geschonken. Bij het cluster Ouderenzorg en Langdurige Zorg wordt familie extra betrokken. Bij Ouderenzorg is er een familieraad die om de 3 maanden vergaderd en binnen Langdurige Zorg wordt familie op allerlei vlakken betrokken (bij het behandelplan mits akkoord van de patiënt of bewoner, bij feestjes…)

Waar kan ik informatie vinden over de prijs van een verblijf?

Informatie over de kostprijs is terug te vinden via Patiënten-Hospitalisatieverzekering

Bestaat er ook iets voor lotgenoten?

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Binnen het zorgcentrum is er ook een KOPP-werking voor kinderen van ouders met psychische problemen.

Zijn groepsbezoeken (scholen en verenigingen) mogelijk?

Groepsbezoeken hebben als doel een correct beeld te geven van de huidige psychiatrie en de werking van een zorgcentrum. OPZC Rekem werkt op die manier ook aan het doorbreken van het taboe dat nog steeds rond psychiatrie bestaat. Bij de bezoeken wordt rekening gehouden met de privacy van de patiënten en bewoners.