Administratie en logistiek

Naast het gezondheidspersoneel beschikt OPZC Rekem over verschillende ondersteunende diensten. Hier vind je beknopte uitleg van onze financïele en technische dienst, samen met de reglementen en wijze van contacteren voor derden

Contact

Management Assistant
Elly De Maere
089 22 22 32
elly.demaere [at] opzcrekem.be