Dienst onderhoud en techniek

Missie Dienst Onderhoud en Techniek

De Dienst Onderhoud en Techniek staat in voor het technisch beheer, de instandhouding, de vernieuwing en de uitbreiding van de gebouwen, de infrastructuur en de uitrusting van OPZC Rekem. Het uitgangspunt is zorgen voor een functionele, comfortabele en veilige infrastructuur met afstemming op de noden van de zorg.

Visie Dienst Onderhoud en Techniek

De Dienst Onderhoud en Techniek streeft er naar zijn dienstverlening steeds te verbeteren. Voor iedere afdeling, voor ieder individu zijn de wensen anders. Daarom is het belangrijk dat we evolueren naar een organisatie die in overleg treedt met de klant en op die manier bepaald welke voorwaarde zij kan scheppen om het primaire proces beter te laten functioneren, uiteraard steeds op een economisch verantwoorde manier met in achtneming van alle wetten, regels en strategische doelstellingen van OPZC Rekem.

Kerntaken

 • technische onderhoud van gebouwen en installaties, zowel curatief als preventief;
 • groenonderhoud en onderhoud van de buitenterreinen;
 • ondersteuning bij evenementen en verhuizen;
 • bijdragen aan de orde en netheid in het ziekenhuis;
 • projectwerking: nieuwbouw- en renovatie, investeringswerken…;
 • beheer toegangscontrole en telefooncentrale;
 • energiebeheer.

Werken in uitvoering

Hier vind je een overzicht van de werken die momenteel gebeuren op de campus van OPZC Rekem met meer informatie over mogelijke hinder.

Afspraken externe firma’s

OPZC Rekem werkt samen met talrijke firma’s, zowel in het kader van onderhoud van gebouwen en uitrusting, als bij (ver)bouwprojecten. Een aantal afspraken en richtlijnen werden opgesteld voor het uitvoeren van werken binnen OPZC Rekem.

 • algemene afspraken voor externe firma’s op onze campus
 • reglement werken met derden
 • grondplan met gebouwnummers campus Rekem
 • richtlijnen in verband met omgaan met psychiatrische patiënten

Vertegenwoordigers-bedrijven

Informatie met betrekking tot uw aanbod kan gemaild worden aan Alexandra Rogiers.

Downloads

Organigram Dienst Onderhoud en Techniek

74.16 KB

Contact

secretariaat Alexandra Rogiers
Secretariaat DOT
Alexandra Rogiers
084 84 72 21