Dienst onderhoud en techniek

Missie Dienst Onderhoud en Techniek

De Dienst Onderhoud en Techniek staat in voor het technisch beheer, de instandhouding, de vernieuwing en de uitbreiding van de gebouwen, de infrastructuur en de uitrusting van OPZC Rekem. Het uitgangspunt is zorgen voor een functionele, comfortabele en veilige infrastructuur met afstemming op de noden van de zorg.

Visie Dienst Onderhoud en Techniek

De Dienst Onderhoud en Techniek streeft er naar zijn dienstverlening steeds te verbeteren. Voor iedere afdeling, voor ieder individu zijn de wensen anders. Daarom is het belangrijk dat we evolueren naar een organisatie die in overleg treedt met de klant en op die manier bepaald welke voorwaarde zij kan scheppen om het primaire proces beter te laten functioneren, uiteraard steeds op een economisch verantwoorde manier met in achtneming van alle wetten, regels en strategische doelstellingen van OPZC Rekem.

Kerntaken

  • technische onderhoud van gebouwen en installaties, zowel curatief als preventief;
  • groenonderhoud en onderhoud van de buitenterreinen;
  • ondersteuning bij evenementen en verhuizen;
  • bijdragen aan de orde en netheid in het ziekenhuis;
  • projectwerking: nieuwbouw- en renovatie, investeringswerken…;
  • beheer toegangscontrole en telefooncentrale;
  • energiebeheer.

Vertegenwoordigers-bedrijven

Informatie met betrekking tot uw aanbod kan gemaild worden aan Alexandra Rogiers.

Downloads

Organigram Dienst Onderhoud en Techniek

74.16 KB

Contact

Secretariaat DOT
Alexandra Rogiers
089 22 23 40
alexandra.rogiers [at] opzcrekem.be