Financiële dienst

De financiële en administratieve  dienst van OPZC Rekem bestaat uit verschillende cellen die nauw samenwerken met elkaar en een geïntegreerd geheel vormen:

Financiële en administratieve dienst

  •  patiënten-administratie en –facturatie;
  •  boekhouding;
  •  rekendienst (= kas-, bank- en debiteurenbeheer);
  •  aankoop - magazijn.

De kerntaken

  • Het verlenen van een efficiënte, correcte inschrijving van patiënten en bewoners, de tarificatie en facturatie van de zorgverlening
  • Ten dienste staan van patiënten en bewoners voor vragen aangaande hun factuur;
  • Het voeren van een volledige en correcte boekhouding voor OPZC Rekem, onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen;
  • Organiseren van een kasfunctie via personeel voor patiënten en bewoners;
  • Uitvoeren van een onderbouwd aankoopbeleid rekening houdende met de wetgeving op overheidsopdrachten, inclusief magazijnbeheer;
  • Coördinatie van raamcontracten (Vlaamse overheid en VZW HospiLim) en overheidsopdrachten via E-tendering (info via www.publicprocurement.be)

Naast de klassieke interne controles tot op niveau van de Raad van Bestuur en extern aan de verschillende bevoegde overheidsdiensten, wordt de financiële en administratieve dienst ook gecontroleerd door de Inspectie van de FOD Volksgezondheid, de Zorginspectie van de Vlaamse overheid, Audit Vlaanderen alsook door erkende bedrijfsrevisoren.

Leveranciers kunnen steeds  hun documentatie, prijslijsten, etc. mailen naar aankoop[at]opzcrekem[dot]be

Uw digitale facturen in pdf-formaat kan u mailen naar boekhouding[at]opzcrekem[dot]be

Openingsuren magazijn

Het magazijn is op werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur

 

financiele dienst opzc rekem

Contact

Facturatie
Dirk Vliegen
089 22 29 22
dirk.vliegen [at] opzcrekem.be
Boekhouding
Elsy Meers
089 22 29 31
elsy.meers [at] opzcrekem.be
Patiëntenadministratie
Erik Schreurs
089 22 29 27
erik.schreurs [at] opzcrekem.be
Aankoopdienst
Heidi Hindrikx
089 22 29 62
heidi.hindrikx [at] opzcrekem.be
Debiteurenbeheer
Nadine Delille
089 22 29 36
nadine.delille [at] opzcrekem.be
Aankoopdienst
Veerle Ramaekers
089 22 29 61
veerle.ramaekers [at] opzcrekem.be