COVID-19 nieuws

Uitstappen en weekendverlof weer mogelijk

De uitstappen en het weekendverlof voor patiënten en bewoners van OPZC Rekem zijn vanaf dinsdag 1 september weer mogelijk. Dat is natuurlijk fijn nieuws, maar we moeten voorzichtig blijven en het uiterste doen om elkaar te beschermen. Het aantal besmettingen in Vlaanderen is weliswaar dalend, maar de situatie is niet overal stabiel. Daarom zal de toestemming voor de uitstap of het verlof steeds door het multidisciplinair team van de zorgeenheid worden bekeken en van een aantal factoren afhangen, onder andere de checklist en de kleurcode van de gemeente waar de patiënt/bewoner heen gaat. Natuurlijk blijven de veiligheidsmaatregelen gelden, zoals het dragen van een mondneusmasker, het respecteren van anderhalve meter afstand, goede handhygiëne en de bubbel van vijf personen.

Fases
Iedere Belgische gemeente krijgt een code toegekend, rood - oranje afhankelijk van het aantal besmettingen en de stijging ervan in de afgelopen zeven dagen. Deze code bepaalt mee in welke fase OPZC Rekem zich bevindt. OPZC Rekem heeft drie verschillende fases omschreven waarin we ons kunnen bevinden. Deze fases zijn dus afhankelijk van hoe de situatie in Lanaken is, maar ook of er bijvoorbeeld COVID-19 besmettingen zijn ons zorgcentrum. Op basis hiervan hebben we verschillende thema’s uitgewerkt, zoals activiteiten, daguitstappen,... Op dit moment bevinden we ons in fase 1. Daarom is besloten dat uitgangen weer mogelijk zijn, mits de voorgeschreven richtlijnen worden opgevolgd.  We volgen de situatie op de voet, omdat het snel kan veranderen. Een andere fase kan inhouden dat verloven nog maar beperkt of helemaal niet worden toegelaten.  Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

Dagbehandeling
In principe kiezen we in elke fase voor het strikt scheiden van de patiëntenstromen (residentieel en ambulant). Hier kan op  individuele basis van worden afgeweken. Dat zou kunnen betekenen dat een ambulante patiënt toch aansluit bij een zorgeenheid omdat dat het meest passende aanbod is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het individuele besmettingsrisico van de patiënt. De veiligheidsmaatregelen dienen altijd gevolgd te worden. 

Nieuwsbrief voor patiënten en bewoners

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van veranderingen van het COVID-19 beleid:

Nieuwsbrief 4 augustus 2020

Nieuwsbrief 3 28 juli 2020

Nieuwsbrief 3 28 juli versie Acute zorg

Nieuwsbrief 2 29 mei 2020

Nieuwsbrief 1 8 mei 2020

Richtlijnen voor bezoek 

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem mogen bezoek ontvangen, zij het onder voorwaarden die zijn opgelegd door de overheid. OPZC Rekem doet er alles aan om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

Hoe regelt u een bezoek?

U kan iedere dag bellen met de zorgeenheid voor het maken van een afspraak. Zonder afspraak kan het bezoek niet doorgaan. Het bezoek wordt in overleg met de patiënt/bewoner gepland.
Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kan melden voor het bezoek. Het bezoek vindt plaats in de daarvoor afgesproken ruimte.

Rond het bezoek geldt een aantal voorwaarden:

 • De patiënt/bewoner bepaalt of en wie hij/zij op bezoek ontvangt
 • Er zijn patiënten die geen bezoek mogen of kunnen ontvangen. We bieden hen alternatieven, bijvoorbeeld beeldbellen.
 • In verband met contacttracing worden contactgegevens genoteerd van bezoekers. We verzoeken bezoekers de gegevens correct, goed leesbaar en volledig in te vullen.
 • De bezoektijden kunnen afwijken van de gebruikelijke uren en afwijken per zorgeenheid.
 • Er mogen maximaal 5 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend, op bezoek komen. Meer details worden gegeven door de zorgeenheid. Zo gelden voor Acute zorg andere voorwaarden voor het maximaal aantal bezoekers per keer.
 • Het bezoek vindt plaats op de zorgeenheid of in de open lucht en duurt maximaal 40 minuten. Het bezoek dat per keer komt moet behoren tot dezelfde bubbel.
 • De bezoeker moet voldoen aan de hygiënische richtlijnen, zoals afstand houden, handen wassen en mondmasker gebruiken
 • De patiënt/bewoner wordt begeleid door een medewerker; mogelijk is de medewerker in de buurt als het bezoek plaats vindt.
 • Het begrip bezoek is breed: het mag een familielid zijn, vriend, ervaringsdeskundige of bezoekvrijwilliger
 • Bewoner en bezoeker dienen gedurende 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te hebben gehad of positief getest op COVID-19
 • U plant het bezoek minimaal 24 uur op voorhand.
 • Patiënten die behoren tot een risicogroep (ouderen, personen met hart-en vaatziekten en chronische aandoeningen) kunnen alleen als de arts toestemming geeft, bezoek ontvangen.
 • Als blijkt dat de bezoeker verschijnselen van COVID-19 vertoont, dan wordt het bezoek meteen afgebroken.
 • Patiënten/bewoners en medewerkers onderling dienen de sociale hygiënevoorschriften in acht te nemen.
 • De zittingen van de vrederechter blijven doorgaan. Specifieke regelingen worden nog getroffen. Rechtsbijstand van de patiënt/bewoner (advocaat) moet steeds mogelijk blijven.

Dragen van mondmaskers

Patiënten/bewoners:

 • Dragen een stoffen mondmasker wanneer ze contact hebben met mensen die niet behoren tot hun afdelingsbubbel, zowel binnen als buiten. Dus (minstens op zak hebben) tijdens het wandelen op het domein (en binnen de centrale therapiegebouwen).
 • Wanneer ze minder dan 14 dagen op de zorgeenheid zijn, of dag- en weekenduitgangen hebben en de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet kunnen aanhouden.
 • Permanent dragen wanneer ze dagpatiënt zijn.
 • Krijgen de beschikking over stoffen comfortmaskers
 • De mondmaskers worden verdeeld op de zorgeenheid (elke morgen/avond een zuiver)
 • Worden maximum één dag gedragen.

Dragen een chirurgisch masker:

 • Bij opname in afwachting van testresultaat
 • Bij plots optredende niet gekende hoest
 • bij transport/verplaatsing wanneer covid positief
 • bij (vermoedelijk) besmette patiënt tot 14 dagen na einde symptomen.

Registratie externen aan Onthaal

Iedereen die niet over een personeelsbadge beschikt, moet zich registreren aan het Onthaal. Dit is nodig in het kader van de contact tracing. Dit geldt niet alleen voor het bezoek aan patiënten en bewoners, maar ook voor externe bezoekers, zoals chauffeurs van camions. Voor chauffeurs die goederen leveren: eerst parkeren aan het Onthaal voor de registratie en dan pas de campus oprijden.  

Richtlijnen voor brengen en halen van was

Familie kan dagelijks tussen 8.30 en 20.00 uur propere was brengen en vuile was ophalen aan het onthaal (Kopp-lokaal). De chauffeurs doen ’s morgens om 8.30 uur een ronde voor het leveren van propere was en eventueel ophalen van vuile was. De chauffeurs beginnen om 12.00 uur aan een nieuwe ronde. De opgehaalde vuile was wordt naar het onthaal gebracht zodat familie deze kan meenemen. We stimuleren familie om enkel was en ‘droge’ levensmiddelen te voorzien omdat de spullen niet onmiddellijk op de afdeling terecht kunnen komen en koel gezet kunnen worden. We verzoeken familileden ook geen waardevolle spullen in de waszak te doen.

Om veiligheidsredenen vragen wij u met aandrang geen geld af te geven bij het deponeren van persoonlijke goederen, zoals was voor patiënten en bewoners.  Gelieve het geld te storten op de rekening BE 24 3751 11 74 96 38 (activiteitenrekening OPZC Rekem) met vermelding van de naam van de patiënt of bewoner.