COVID-19 nieuws

Meebrengen was

(update 16.02.2021)

Wie op bezoek komt en spullen of schone was heeft meegenomen hoeft dit niet af te geven bij het Onthaal. De schone was of de spullen mogen worden meegenomen naar de plek waar het bezoek plaats vindt. De schone was mag er gewisseld worden voor vuile was. De mogelijkheid om was te wisslen bij Onthaal, blijft bestaan. Dat is dagelijks mogelijk tussen 08.30 en 20.00 uur. 

We stimuleren familie om enkel was en ‘droge’ levensmiddelen te voorzien omdat de spullen niet onmiddellijk op de afdeling terecht kunnen komen en koel gezet kunnen worden. We verzoeken familileden ook geen waardevolle spullen in de waszak te doen. Om veiligheidsredenen vragen wij u met aandrang geen geld af te geven bij het deponeren van persoonlijke goederen, zoals was voor patiënten en bewoners.  Gelieve het geld te storten op de rekening BE 24 3751 11 74 96 38 (activiteitenrekening OPZC Rekem) met vermelding van de naam van de patiënt of bewoner. 

Terugkoppeling bevraging

In augustus hebben we patiënten, bewoners en hun naasten gevraagd om een deel te nemen aan een enquête over onze aanpak van de COVID-19 crisis. Onze terugkoppeling vind je hier.

Uitstappen en weekendverlof 

Rekening houdend met het besmettingsgevaar, bepaalde kwetsbare groepen en risico-inschatting worden momenteel uitgangen (individuele uitstappen buiten de campus met een maximum duurtijd van 2 uur) toegestaan voor patiënten en bewoners van de clusters Langdurige zorg en Forensische zorg

Fases

Iedere Belgische gemeente krijgt een code toegekend, rood - oranje afhankelijk van het aantal besmettingen en de stijging ervan in de afgelopen zeven dagen. Deze code bepaalt mee in welke fase OPZC Rekem zich bevindt. OPZC Rekem heeft drie verschillende fases omschreven waarin we ons kunnen bevinden. Deze fases zijn dus afhankelijk van hoe de situatie in Lanaken is, maar ook of er bijvoorbeeld COVID-19 besmettingen zijn ons zorgcentrum. Op basis hiervan hebben we verschillende thema’s uitgewerkt, zoals activiteiten, daguitstappen,... Vanaf 1 maart 2021 bevinden we ons in fase 2.

Dagbehandeling

In principe kiezen we in elke fase voor het strikt scheiden van de patiëntenstromen (residentieel en ambulant). Hier kan op  individuele basis van worden afgeweken. Dat zou kunnen betekenen dat een ambulante patiënt toch aansluit bij een zorgeenheid omdat dat het meest passende aanbod is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het individuele besmettingsrisico van de patiënt. De veiligheidsmaatregelen dienen altijd gevolgd te worden. 

Nieuwe opnames en COVID-19

Ook tijdens de COVID-19-crisis blijft het OPZC zijn gewone werking behouden. Zo zijn er vanzelfsprekend nieuwe opnames mogelijk. Echter, wanneer er intern een COVID-19 uitbraak plaats vindt, zal op dat moment de situatie bepalen of er nieuwe opnames doorgang vinden. Wanneer een zorgeenheid in quarantaine gaat, zullen er  op deze eenheid geen nieuwe opnames plaats vinden.

Er gelden voor een opname wel aanvullende richtlijnen in verband met COVID-19.

 • Wie bij opname een COVID-19 test kan tonen die minder dan drie dagen oud is, geen symptomen vertoont, geen risicocontacten heeft gehad en goede parameters heeft, hoeft niet in kamerisolatie. Wel worden symptomen opgevolgd en dient 14 dagen een stoffen mondmasker te worden gedragen.
 • Voor wie niet recent op COVID-19 is getest, krijgt een COVID-19 test en zal kamerisolatie voor infectierisico volgen. De duur van de kamerisolatie is afhankelijk van de parameters, risicocontacten en symptomen. Wie een risico vormt verblijft ongeveer 7 dagen in kamerisolatie en wordt de vijfde dag opnieuw getest op COVID-19.  Na het resultaat van deze tweede test , ongeveer 7 dagen, wordt bij een negatieve test de kamerisolatie gestopt.  Symptomen blijven wel opgevolgd en het dragen van een stoffen mondmasker gedurende 14 dagen is verplicht.

Richtlijnen voor bezoek 

Bezoek is beperkt tot 2 personen vergezeld door maximum twee kinderen jonger als 12 jaar.  Deze maatregel duurt in ieder geval tot 1 maart. OPZC Rekem doet er alles aan om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer details worden gegeven door de zorgeenheid.

Hoe regelt u een bezoek?

U kan iedere dag bellen met de zorgeenheid voor het maken van een afspraak. Zonder afspraak kan het bezoek niet doorgaan. Het bezoek wordt in overleg met de patiënt/bewoner gepland.
Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kan melden voor het bezoek. Het bezoek vindt plaats in de daarvoor afgesproken ruimte.

Rond het bezoek geldt een aantal voorwaarden:

 • De patiënt/bewoner bepaalt of en wie hij/zij op bezoek ontvangt
 • Er zijn patiënten die geen bezoek mogen of kunnen ontvangen. We bieden hen alternatieven, bijvoorbeeld beeldbellen.
 • In verband met contacttracing worden contactgegevens genoteerd van bezoekers door Onthaal en in het Trefcentrum. We verzoeken bezoekers de gegevens correct, goed leesbaar en volledig in te vullen. Deze gegevens worden na 14 dagen verwijderd.
 • De bezoektijden kunnen afwijken van de gebruikelijke uren en afwijken per zorgeenheid.
 • Het bezoek vindt plaats op de zorgeenheid, in het Trefcentrum of in de open lucht. De duur van het bezoek verloopt volgens de afspraken van de zorgeenheid.We vragen dat kinderen tijdens het bezoek aan de tafel blijven zitten.
 • De bezoeker moet voldoen aan de hygiënische richtlijnen, zoals afstand houden, handen wassen en mondmasker gebruiken.
 • Mogelijk is een medewerker in de buurt als het bezoek plaats vindt.
 • Het begrip bezoek is breed: het mag een familielid zijn, vriend, ervaringsdeskundige of bezoekvrijwilliger.
 • Bewoner en bezoeker dienen gedurende 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te hebben gehad of positief getest op COVID-19.
 • U plant het bezoek minimaal 24 uur op voorhand.
 • Patiënten die behoren tot een risicogroep (ouderen, personen met hart-en vaatziekten en chronische aandoeningen) kunnen alleen als de arts toestemming geeft, bezoek ontvangen.
 • Als blijkt dat de bezoeker verschijnselen van COVID-19 vertoont, dan wordt het bezoek meteen afgebroken.
 • Patiënten/bewoners en medewerkers onderling dienen de sociale hygiënevoorschriften in acht te nemen.
 • De zittingen van de vrederechter blijven doorgaan. Specifieke regelingen worden nog getroffen. Rechtsbijstand van de patiënt/bewoner (advocaat) moet steeds mogelijk blijven.
 • Bezoekers mogen alleen droge voeding in verpakking meenemen voor patiënten en bewoners.

Nieuwsbrief voor patiënten en bewoners

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van veranderingen van het COVID-19 beleid:

Nieuwsbrief 12 12 maart 2021 (bewoners)

Nieuwsbrief 11 25 februari 2021

Nieuwsbrief 10 27 januari 2021

Nieuwsbrief 9 30 december 2020

Nieuwsbrief 8 14 december 2020

Nieuwsbrief 7 31 oktober 2020

Nieuwsbrief 6 20 oktober 2020

Nieuwsbrief 5 8 oktober 2020

Nieuwsbrief 4 augustus 2020

Nieuwsbrief 3 28 juli 2020

Nieuwsbrief 3 28 juli versie Acute zorg

Nieuwsbrief 2 29 mei 2020

Nieuwsbrief 1 8 mei 2020

Dragen van mondmaskers

Patiënten/bewoners:

 • Dragen een stoffen mondmasker wanneer ze contact hebben met mensen die niet behoren tot hun afdelingsbubbel, zowel binnen als buiten. Dus (minstens op zak hebben) tijdens het wandelen op het domein (en binnen de centrale therapiegebouwen).
 • Wanneer ze minder dan 14 dagen op de zorgeenheid zijn, of dag- en weekenduitgangen hebben en de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet kunnen aanhouden.
 • Permanent dragen wanneer ze dagpatiënt zijn.
 • Krijgen de beschikking over stoffen comfortmaskers
 • De mondmaskers worden verdeeld op de zorgeenheid (elke morgen/avond een zuiver)
 • Worden maximum één dag gedragen.

Dragen een chirurgisch masker:

 • Bij opname in afwachting van testresultaat
 • Bij plots optredende niet gekende hoest
 • bij transport/verplaatsing wanneer covid positief
 • bij (vermoedelijk) besmette patiënt tot 14 dagen na einde symptomen.

Registratie externen aan Onthaal

Iedereen die niet over een personeelsbadge beschikt, moet zich registreren aan het Onthaal. Dit is nodig in het kader van de contact tracing. Dit geldt niet alleen voor het bezoek aan patiënten en bewoners, maar ook voor externe bezoekers, zoals chauffeurs van camions. Voor chauffeurs die goederen leveren: eerst parkeren aan het Onthaal voor de registratie en dan pas de campus oprijden. Deze gegevens worden vernietigd na 14 dagen.