Audit zorginspectie

Erkenning Ziekenhuis

De Zorginspectie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bezocht in januari 2019 OPZC Rekem.  Deze inspectie kadert de erkenningen die door Zorg en Gezondheid gebeuren.  Omwille van het feit dat OPZC Rekem een NIAZ-traject volgt, gebeurt de inspectie nu op een ander tijdstip dan vroeger het geval was. Er vond een thema-audit plaats rond vier onderwerpen : behandeling, agressiebeheersing, vrijheidsbeperkende maatregelen en suïcidepreventie.
Zie onderaan voor het inspectieverslag.

Erkenning Psychiatrisch verzorgingstehuis

In het najaar van 2014 vond het inspectiebezoek plaats bij PVT MG, PVT Rekem en PVT Rado. Op basis van het gunstig inspectieverslag werd een verlening van erkenning toegekend voor PVT. Daarnaast zijn er nog 60 forensische projectbedden die jaarlijks verlengd worden. Hiervoor moet een activiteitenverslag opgesteld worden dat verstuurd wordt naar FOD Volksgezondheid.

 

Downloads

Inspectieverslag OPZC Rekem

241.76 KB

Inspectieverslag PVT Rado

168.11 KB

Inspectieverslag PVT Ter Bosch

294.07 KB