Audit zorginspectie

Erkenning Ziekenhuis

Op 04.04.2014 liet het Agentschap Zorginspectie weten dat er voor 31.12.2014 geen auditbezoek meer gepland werd. Wat de erkenning van het ziekenhuis betreft, deelde het Agentschap mee dat de erkenning voorlopig verlengd wordt tot een nieuwe rechtsgeldige beslissing is genomen. De vorige grondige doorlichting door de auditoren van Zorginspectie vond plaats in januari 2010. Op basis van het verslag van het auditbezoek 2010 werd onmiddellijk een remediëringsplan opgesteld. De actiepunten werden periodiek opgevolgd en binnen de opgelegde termijnen werden knelpunten opgelost. Op 30 maart 2012 werd tijdens een opvolgingsaudit van de inspectie een (gedeeltelijke) opvolging van de audit 2010 uitgevoerd. Ter voorbereiding van deze opvolgingsaudit werd het inspectieverslag 2010 aangevuld met  de acties die ondertussen uitgevoerd werden en met de resultaten. De inspectie controleerde tijdens de opvolgingssaudit of deze remediëring al dan niet tot het gewenstea resultaat heeft geleid. Het door OPZC Rekem aangevulde inspectieverslag 2010 (de zelfevaluatie) werd door de inspectie gebruikt om de vaststellingen i.v.m. het opvolgingsaudit neer te schrijven. In dit inspectieverslag zijn de aanvullingen van OPZC Rekem terug te vinden in cursief vette tekst. De vaststellingen van Zorginspectie zijn genoteerd in onderstreepte tekst. Het geheel vormt het nieuwe officiële inspectieverslag maart 2012  (zie link hieronder).

Erkenning Psychiatrisch verzorgingstehuis

In het najaar van 2014 vond het inspectiebezoek plaats bij PVT MG, PVT Rekem, PVT Rado en PVT Min. Op basis van het gunstig inspectieverslag werd een verlening van erkenning toegekend voor PVT. Daarnaast zijn er nog 60 forensische projectbedden die jaarlijks verlengd worden. Hiervoor moet een activiteitenverslag opgesteld worden dat verstuurd wordt naar FOD Volksgezondheid.

 

Downloads

Inspectieverslag OPZC Rekem

541.08 KB

Inspectieverslag PVT Min

178.23 KB

Inspectieverslag PVT Rado

168.11 KB

Inspectieverslag PVT Ter Bosch

191.83 KB