Historiek

Historiek

Van bedelaarskolonie tot modern psychiatrisch zorgcentrum, meer dan 200 jaar geschiedenis:

Jaartal Omschrijving
1590 Het Kasteel d’Aspremont-Lynden is gelegen in de oude kern van Oud-Rekem. Het kasteel werd gebouwd voor de adellijke familie d’Aspremont-Lynden, die vanaf de 17e eeuw van hieruit het Rijksgraafschap Rekem bestuurden.
1792  Het kasteel doet dienst als militair hospitaal voor de Oostenrijkse troepen.
1809  Op 10 augustus 1809 noemt Napoleon in een keizerlijk besluit het kasteel van Reckheim als nieuwe vestigingsplaats voor de bedelaarskolonie van het Departement van de Nedermaas. Zo’n kolonie ving mensen op die op straat leefden, zonder middelen van bestaan.
In 1826 zaten in het Depot, zoals de kolonie in de volksmond heette, 236 mensen, van wie de meesten niet in staat waren om op het land te werken. Ze waren blind, zinneloos, lam, mismaakt, doof, uitgeput, of ze hadden tering, vallende ziekte of braakten bloed. De kolonie was een dorp in het dorp: alle nodige ambachten waren er, er was een boerderij en er was zelfs een eigen brandweer.
1920  Vanaf 1920 werd het Depot omgevormd tot een Rijkskrankzinnigengesticht, dat als een zelfstandige gemeenschap bleef functioneren. Er vond even later een ingrijpende verbouwing plaats met het oog op de nieuwe verplegingsnoden. Het gesticht diende voor wat heette minder zware gevallen. Je kon hier als inwoner van Rekem terecht voor goedkope werkkrachten om klussen te doen, en omgekeerd werkten veel inwoners in de instelling. Dat bleef goeddeels zo tot in de jaren 1960. Van veel behandeling was er tot dan niet veel sprake.
1967  In de jaren ‘60 was de instelling overbevolkt en de accommodatie verouderd. Geleidelijk aan verrees een nieuw complex op het domein van de toenmalige landbouwkolonie in Daelwezeth, de eerste steen werd gelegd op 20.11.1967. De definitieve verhuis nar de huidige campus startte in 1974. Het duurde tot 1988 tot de laatste bewoners het oude Gesticht konden verlaten en gehuisvest werden op het domein van de nieuwe campus. Het Rijkspsychiatrisch Centrum werd een open instelling, met nieuwe behandelingswijzen en met voor het eerst ook professioneel geschoold personeel. Sinds de  jaren ‘80 werden voor het eerst ook vrouwelijke patiënten opgenomen en behandeld.
1972 Volksgezondheid erkent de instelling als psychiatrisch ziekenhuis.
1990 De instelling krijgt een nieuw statuut en noemt vanaf dan OPZ Rekem.
1990  Dankzij een nieuwe wet worden op 10.07.1990 psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen opgericht. Het psychiatrisch verzorgingstehuis is bedoeld voor patiënten waarvan de stoornis is in die mate gestabiliseerd dat zij geen opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis nodig hebben. Ze zijn echter niet in de mogelijkheid om zelfstandig te leven, het psychiatrisch verzorgingstehuis biedt hen een vervangende woonvorm. Vanaf 1991 is OPZ Rekem samengesteld uit een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis.
2001  Het nieuwe complex is al snel niet meer aangepast aan de snel evoluerende inzichten in de psychiatrie. Er wordt gestart met masterplan, met een nieuw onthaalgebouw,  nieuwe verblijven en het vernieuwen van centrale therapie. In 2004 worden het onthaalgebouw en de achterliggende dagbehandeling in gebruik genomen. In 2006 worden de verblijven officieel geopend en in gebruik genomen.
2003 In het kader van reïntegratie van patiënten in de samenleving wordt in 2003 gestart met het bouwen van een nieuwe psychiatrisch verzorgingstehuis Rado in het centrum van Lanaken. In 2007 verhuizen 60 bewoners van de campus van Rekem naar Lanaken.
2006 De psychiatrische instelling krijgt in 2006 een nieuw statuut van Extern Verzelfstandigd Agentschap. De organisatie krijgt vanaf dan de naam Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC Rekem).
2013 In het kader van de vermaatschappelijking (art. 107) worden mobiele teams opgericht. OPZC Rekem start samen met andere partners in de regio het Noolimnetwerk op, een mobiel netwerk om volwassenen met psychiatrische problemen aan huis te begeleiden.
2017 OPZC Rekem beslist om mee te stappen in het NIAZ traject om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid steeds te verbeteren.
2018 Forensische zorg start een nieuwe zorgeenheid op, namelijk Forensische zorg 4. Het behoort tot het kliniekgedeelte van het forensisch cluster. Deze afdeling biedt een forensische psychiatrische behandeling. De doelgroep bestaat uit volwassen mannen. Zij hebben een interneringsstatuut, een (licht) verstandelijke beperking en mogelijks een psychiatrische problematiek
2018 OPZC Rekem start met nieuwbouw die alle administratieve en ondersteunende diensten zal samenbrengen. De ingebruikname is voorzien in 2019

Contact

Algemene info
Onthaal
089 22 22 22
info [at] opzcrekem.be