Ondernemingsplan

OPZC Rekem is een Extern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA).

De samenwerking tussen OPZC Rekem en de Vlaamse Gemeenschap wordt geregeld via het strategisch plan en de jaarlijkse of meerjarige ondernemingsplannen, die een operationele vertaling zijn van de doelstellingen in de beleidsnota van de Minister.

Downloads

Strategisch plan OPZC Rekem

238.11 KB