Projecten

Nieuwbouw Fase 1

Op vrijdag 5 februari 2016 legden Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), burgemeester Marino Keulen (Open Vld) en de voorzitter van de raad van bestuur van het OPZC Erwin Vermeulen de eerste steen van een nieuwbouw voor 83 patiënten. De werken van de multifunctionele nieuwbouw werden op december 2015 gestart.Tegen midden 2017 kunnen de patiënten hun intrek nemen in het nieuwe verblijf. Het nieuwbouwproject bestaat uit diverse zorgeenheden die flexibel met elkaar verbonden kunnen worden. Elke entiteit beschikt over eigen dagverblijven, rustruimtes, verpleeglokalen en therapielokalen. Iedere patiënt zal er over een individuele kamer met een sanitaire ruimte beschikken. Daarnaast zijn 10 moderne studio’s bestemd voor patiënten die worden voorbereid op zelfstandig beschut wonen buiten het zorgcentrum. Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 16 miljoen euro.

 

Automatisering na procesvereenvoudiging van de administratief financiële processen

Na een kritische procesanalyse werd de werking van de administratief financiële diensten sterk vereenvoudigd. Na deze procesvereenvoudiging kon de stap naar gezet worden naar verdere automatisering. In 2015 werd aankoop- en boekhoudsoftware aangekocht bij Infohos. Dankzij deze software worden deze processen geïntegreerd en wordt de procesvereenvoudiging ondersteund door het inscannen van leveringsbonnen en facturen. Er worden stappen gezet in de richting van e-invoicing.

Verhoging van de patiëntveiligheid door implementatie van nieuwe software voor apotheek en medisch voorschrift

Eind 2015 kon ook de apotheek starten met nieuwe Infohos-software voor apotheek opgestart. Momenteel wordt de nieuwe Infohos-software voor het voorschrijven van medicatie in de eerste afdelingen uitgetest. Tegen juni 2016 zal deze software door alle artsen worden gebruikt.

Wifi op alle campussen van het zorgcentrum

In maart 2016 wordt gestart met belangrijke werken waarbij alle gebouwen voorzien worden van de nodige netwerkbekabeling. Aansluitend op deze werken zal onmiddellijk gestart worden met het plaatsen van voldoende zenders zodat het volledige zorgcentrum over WIFI beschikt. Om de performantie van dit netwerk te verhogen zal Telenet speciaal voor het OPZC Rekem een glasvezel aanleggen welke aansluit op de glasvezel die reeds op onze campus aanwezig is. Deze WIFI-verbinding ondersteunt het optimale gebruik van de Infohos-software voor medicatiebeheer en vereenvoudigt het voorschrijven van medicatie door de artsen, alsook het gecontroleerd klaarzetten en toedienen van medicatie door de verpleging.  Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet in het verder optimaliseren van de patiëntveiligheid.

Voorbereidingen nieuwbouw administratie en logistiek

Een overheidsopdracht voor de aanstelling van een architect werd in februari 2016  Europees gepubliceerd. Na gunning zal deze architect als eerste opdracht een nieuwbouw voor de administratieve en logistieke diensten realiseren tegen het voorjaar van 2018. Bij dit project zal bijzondere aandacht worden besteed aan het verhogen van de kostenefficiëntie van de logistieke processen.