Projecten

Wifi op alle campussen van het zorgcentrum

In maart 2016 wordt gestart met belangrijke werken waarbij alle gebouwen voorzien worden van de nodige netwerkbekabeling. Aansluitend op deze werken zal onmiddellijk gestart worden met het plaatsen van voldoende zenders zodat het volledige zorgcentrum over WIFI beschikt. Om de performantie van dit netwerk te verhogen zal Telenet speciaal voor het OPZC Rekem een glasvezel aanleggen welke aansluit op de glasvezel die reeds op onze campus aanwezig is. Deze WIFI-verbinding ondersteunt het optimale gebruik van de Infohos-software voor medicatiebeheer en vereenvoudigt het voorschrijven van medicatie door de artsen, alsook het gecontroleerd klaarzetten en toedienen van medicatie door de verpleging.  Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet in het verder optimaliseren van de patiëntveiligheid.

Voorbereidingen nieuwbouw administratie en logistiek

Een overheidsopdracht voor de aanstelling van een architect werd in februari 2016  Europees gepubliceerd. Na gunning zal deze architect als eerste opdracht een nieuwbouw voor de administratieve en logistieke diensten realiseren tegen het voorjaar van 2018. Bij dit project zal bijzondere aandacht worden besteed aan het verhogen van de kostenefficiëntie van de logistieke processen.

Accreditatie door NIAZ

Om patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg te verbeteren, moet ze meetbaar worden. Dat gebeurt enerzijds al via de visitaties van zorginspectie, die verplicht georganiseerd worden door de overheid. Anderzijds kan je als ziekenhuis ook kiezen voor accreditatie, waarbij je jezelf als organisatie gaat spiegelen aan kwaliteitsstandaarden. Om die reden heeft OPZC Rekem (directie, artsen en raad van bestuur) beslist om in te stappen in het accrediteringstraject van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).