VIP²

Resultaten Vlaamse patiëntenpeiling

De Vlaamse patiëntenpeiling GGZ 2019 1e semester (link) geeft een beeld over de ervaringen van patiënten binnen 9 domeinen. Deze is afgenomen in het 2e trimester van 2019 binnen Acute zorg en Ouderenzorg.

Deelgenomen zorgeenheden bevraagden per ZE
Acute zorg 1 18
Acute zorg 2A 4
Acute zorg 2B 4
Acute zorg 3A 8
Acute zorg 3B 6
Dagbehandeling 2 3
Ouderenzorg B3 2
Rehabilitatie 2
OPZC Rekem  47

Duiding bij resultaten
Vraag 31-32: Aan zorgeenheden in OPZC Rekem zijn vaste psychiaters gekoppeld. Keuze voor een andere arts of een tweede mening is daarom minder gemakkelijk. OPZC Rekem heeft een nieuw beleid uitgewerkt rond het vragen van een tweede mening. We hopen dat daardoor de ervaring van de patiënt hieroaer positiever wordt.

Vraag 8: er zijn veel bevragingen afgenomen bij patiënten met een gedwongen opname. Deze ervaren de keuze om mee te beslissen over het einde van de behandeling mogelijks anders.

Resultaten van audit suïcidepreventiebeleid

Tien indicatoren voor de kwaliteit van het suïcidepreventiebeleid zijn gescoord door exter auditoren (link) .