Manual vrag

Het inschatten van de kans op terugval in delictgedrag is dagelijkse praktijk binnen de forensisch (psychiatrische) zorg. Dat deze voorspellingen accurater zijn middels het gebruik van empirisch gefundeerde risicotaxatielijsten is in onderzoek veelvuldig aangetoond. Het aanbod van Nederlandstalige gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten blijft echter beperkt. Met de vertaling van (de tweede versie van) de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Harris, Rice, & Quinsey, 1993; Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 2006), een Canadees instrument dat internationaal goede resultaten behaalt, wordt het instrumentarium voor de clinicus uitgebreid met een actuarieel instrument. Hoewel enkel beroep wordt gedaan op statische risicofactoren, zijn we van mening dat het gebruik ervan zijn nut kan hebben bij de bepaling van het basisrisico. Hierdoor wordt een efficiënte verdeling van middelen mogelijk. Vervolgens kan een meer dynamische risicotaxatie ingezet worden ter ondersteuning van de klinische interventies om zo de doorstroom naar een minder beveiligde omgeving te verzekeren.

BELGIË

Het handboek van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) kan vanaf nu besteld worden door 38,05 EUR (inclusief verzendkosten) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE16 3751 1173 3874

BIC: BBRUBEBB

T.a.v.: KeFor - OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

O.v.v.: Handboek KeFor – naam

Gelieve ook jullie adres even door te geven via kefor[at]opzcrekem[dot]be. Het boekje zal dan, na ontvangst van betaling, per post worden toegestuurd. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dan alle nodige gegevens te mailen naar voorgaand e-mailadres. Aangezien OPZC Rekem als ziekenhuis niet BTW-plichtig is, kunnen wij geen BTW aanrekenen en kan u de BTW (2 EUR) dus ook niet terugvorderen.

NEDERLAND

Het handboek van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) kan vanaf nu besteld worden door 43 EUR (inclusief verzendkosten) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE16 3751 1173 3874

BIC: BBRUBEBB

T.a.v.: KeFor - OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

O.v.v.: Handboek KeFor – naam

Gelieve ook jullie adres even door te geven via kefor[at]opzcrekem[dot]be. Het boekje zal dan, na ontvangst van betaling, per post worden toegestuurd. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dan alle nodige gegevens te mailen naar voorgaand e-mailadres. Aangezien OPZC Rekem als ziekenhuis niet BTW-plichtig is, kunnen wij geen BTW aanrekenen en kan u de BTW (2 EUR) dus ook niet terugvorderen.