Publicaties

Artikels

2020

 • Jeandarme, I., van Heesch, B., De Boel, L., Dekkers, I., Goktas, G., & Verbeke, G. (2020). High security geïnterneerden: Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Waar gaan zij (niet) naartoe? Panopticon, 41(5), 448-466.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2020). Kwaliteitscriteria forensische geestelijke gezondheidszorg. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • Pouls, C., Schuerwegen, A., & Verreyt, V. (2020). Risicotaxatie. In K. Goethals, M. De Boeck, T. Dilliën, W. Huys, & A. Nuyts (Eds.), Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.
 • Gijs, L., & Jeandarme, I. (2020). Theoretische perspectieven op seksueel agressief gedrag: een kennismaking. In K. Goethals, M. De Boeck, T. Dilliën, W. Huys, & A. Nuyts (Eds.), Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.
 • Habets, P., Jeandarme, I., & Kennedy, H. G. (2020). Determining security level in forensic psychiatry: A tug-of-war between The DUNDRUM- toolkit and the HoNOS-Secure. Psychology, Crime & Law. doi:10.1080/1068316X.2020.1742338

2019

 • Jeandarme, I., Vandenbosch, L., Groenhuijsen, M., Oei, T., & Bogaerts, S. (2019). Who are the victims of NGRI acquittees? A study of Belgian internees. Violence and Victims, 34(3). doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-16-00197
 • Jeandarme, I., Habets, P., & Kennedy, H. G. (2019). Structured versus Unstructured Judgment: DUNDRUM-1 compared to Court Decisions. International Journal of Law and Psychiatry, 64, 205-210.
 • Habets, P., Jeandarme, I., & Kennedy, H. G. (2019). Applicability of the DUNDRUM-1 in a forensic Belgium setting. Journal of Forensic Practice, 21 (1), 85-94.
 • Jeandarme, I., & Habets, P. (2019). Bepalen beveiligingsnood van forensisch psychiatrische patiënten: Een vergelijking tussen HoNOS-Secure en DUNDRUM-1. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61 (7), 455-463.
 • Pouls, C., Pham, T., & Jeandarme, I. (2019). De ontwikkeling van een verplicht format voor het forensisch psychiatrisch deskundigenverslag: Een unicum. Sancties, 23, 96-103.
 • Pham, T. H., Habets, P.,  Saloppé, X., Ducro, C.,  Delaunoit, B., Jeandarme, I. (2019). Violence Risk Profile of Medium- and High-Security NGRI Offenders in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 30 (3), 530-550. doi: 10.1080/14789949.2019.1570540
 • Jeandarme, I., & Schipaanboord, E. (2019). Internering. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Uzieblo, K., Pouls, C., Habets, P., & Jeandarme, I. (2019). Psychodiagnostiek en behandeling bij plegers met een intellectuele disfunctie. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Jeandarme, I., Saloppé, X., Habets, P., & Pham, T. H. (2019). Not guilty by reason of insanity: clinical and judicial profile of medium and high security patients in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, DOI: 10.1080/14789949.2018.1544265

2018

 • Smid, W., Berg, J. W. van den, & Jeandarme, I. (2018). Plegers van seksueel geweld. In L. Gijs, L. Aerts, M. Dewitte, P. Enzlin, J. Georgiadis, B. Kreukels en E. Meuleman (Eds.), Leerboek seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2017

 • Vicenzutto, A., Saloppé, X., Lindekens, M., Milazzo, V., Pouls, C., Jeandarme, I., & Pham, T. (2017). Importance et enjeux du double diagnostic en milieu médicolégal [Importance and challenge of dual diagnosis in forensic environment]. Annales Médico-Psychologiques, 175(3), 267-270. doi:10.1016/j.amp.2017.01.019
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Forensic psychiatric patients with comorbid psychopathy: Double trouble? International Journal of Forensic Mental Health. doi:10.1080/14999013.2017.1286414
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Heimans, H., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Critical incidents and judicial response during medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 51, 54-61. doi:10.1016:j.ijlp.2016.12.001
 • Jeandarme, I., Edens, J. F., Habets, P., Bruckers, L., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). PCL-R field validity in prison and hospital settings. Law and Human Behavior, 41(1), 29-43. doi:10.1037/lhb0000222

2016

 • Pouls, C. & Jeandarme, I. (2016). Predicting institutional aggression in offenders with intellectual disabilities with the Violence Risk Appraisal Guide. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1111/jar.12315
 • Jeandarme, I., Pouls, C., De Laender, J., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Field validity of the HCR-20 in forensic medium security units in Flanders. Psychology, Crime & Law, 23(4), 305-322. doi:10.1080/1068316X.2016.1258467
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516670884
 • Jeandarme, I. (2016). Forensische psychiatrie à la flamande. Orde van de Dag, 74, 32-40.
 • Jeandarme, I., Habets, P., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Reconviction and revocation rates in Flanders after medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 47, 45-52. doi:10.1016/j.ijlp.2016.02.033
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Hanoulle, K, Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: Onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden [Abolition of the internment of convicted prisoners in Belgium: Clinical implications]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.
 • van Heesch, B., Jeandarme, I., Pouls, C., & Vervaeke, G. (2016). Validity and reliability of the VRAG in a forensic psychiatric medium security population in Flanders. Psychology, Crime & Law, 22(6), 530-537. doi:10.1080/1068316X.2016.1168423

2015

 • Canton, W., Claes, L., Gijs, L., Jeandarme, I., Klein-Haneveld, E., & van Beek, D. (2015). Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Jeandarme, I., Keulen, M., Pouls, C., Soeagnie, S., & Willemsen, J. (in press). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, E. Klein-Haneveld, & D. van Beek (Eds.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie.
 • Jeandarme, I. (2015). The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond [Bespreking van het boek The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond, door A. B. Sood & R. Cohen]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622.
 • Jeandarme, I. (2015). Forensische psychiatrie is ook psychiatrie. Periodiek, 70(1), 24-25.
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T. I., Groenhuijsen, M., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(1), 26-45.
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(3), 227-247.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015). Risk assessment and risk management in offenders with intellectual disabilities: Are we there yet? Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1080/19315864.2015.1070221
 • Uzieblo, K., Habets, P., & Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in vraag gesteld: Evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Neuropraxis, 19(4), 87-94. doi: 10.1007/s12474-015-0095-y

2014

 • Habets, P., Jeandarme, I., Uzieblo, K., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2014). Intelligence is in the eye of the beholder: Investigating repeated IQ measurements in forensic psychiatry. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 182-192. doi: 10.1111/jar.12120
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014). Psychopathy in offenders with intellectual disabilities: A comparison of the PCL-R and PCL:SV. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 207-216. doi : 10.1080/14999013.2014.922138
 • Pouls, C., Jeandarme, I., & Habets, P. (2014). Risicotaxatie bij daders met een verstandelijke beperking. Eerste toepassing Nederlandstalige VRAG. De Psycholoog, 1, 42-51.
 • Stassen, W., Habets, P., Mertens, A., De Laender, J., & Jeandarme, I. (2014). The InReach project: From penitentiary to forensic hospital. The International Journal of Therapeutic Communities, 35(3),119-126. doi : 10.1108/TC-01-2014-0002

2013

 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: Prevalence and judicial reaction. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 391-394). Amsterdam: Kavanah.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 408-411). Amsterdam: Kavanah.

2012

 • Jeandarme, I. (2012). Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(4), 339-340.
 • Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide: Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Hasselt: Leën.
 • Peters, M. J. V., Hendrickx, J., Jeandarme, I., & Pouls, C. (2012). Psychopathy and risk assessment in intellectually disabled forensic patients: old problems and new insights. In K. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 377-396). Deventer: Kluwer.

2010

 • Jeandarme, I. (2010). Risicotaxatie bij psychiatrische patiënten: Risky business. In G. Benoit, J. De Fruyt, H. Nys, G. Rommel, G. Steegen, P. Van Peteghem, & J. Van Speybroeck (Eds.), De bescherming van de persoon van de geesteszieke (pp. 141-158). Brugge: die Keure.

2009

 • Van de Putte, D., & Jeandarme, I. (2009). Agressief gedrag. In M. W. Hengeveld, A. J. L. M. van Balkom, C. van Heeringen & B. G. C. Sabbe (Eds.), Leerboek Psychiatrie (pp. 503-512). Utrecht: De Tijdstroom