Publicaties

Artikels

2019

Jeandarme, I., Vandenbosch, L., Groenhuijsen, M., Oei, T.I., & Bogaerts, S. (in press). Who are the victims of NGRI acquittees? A study among Belgian internees. Violence and Victims.

Pham, T. H., Habets, P.,  Saloppé, X., Ducro, C.,  Delaunoit, B., Jeandarme, I. (in press). Violence risk profile of medium- and high-security NGRI offenders in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.

Uzieblo, K., Pouls, C., Habets, P., & Jeandarme, I. (accepted). Plegers met een intellectuele disfunctie. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek forensische psychiatrie.

2018

Jeandarme, I., Saloppé, X., Habets, P., & Pham, T. H. (2018). Medium and high security NGRI offenders in Belgium: Clinical and judicial profile. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, DOI: 10.1080/14789949.2018.1544265

2017

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Lindekens, M., Milazzo, V., Pouls, C., Jeandarme, I., & Pham, T. (2017). Importance et enjeux du double diagnostic en milieu médicolégal [Importance and challenge of dual diagnosis in forensic environment]. Annales Médico-Psychologiques, 175(3), 267-270. doi:10.1016/j.amp.2017.01.019

Jeandarme, I., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Forensic psychiatric patients with comorbid psychopathy: Double trouble? International Journal of Forensic Mental Health. doi:10.1080/14999013.2017.1286414

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Heimans, H., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Critical incidents and judicial response during medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 51, 54-61. doi:10.1016:j.ijlp.2016.12.001

Jeandarme, I., Edens, J. F., Habets, P., Bruckers, L., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). PCL-R field validity in prison and hospital settings. Law and Human Behavior, 41(1), 29-43. doi:10.1037/lhb0000222

2016

Pouls, C. & Jeandarme, I. (2016). Predicting institutional aggression in offenders with intellectual disabilities with the Violence Risk Appraisal Guide. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1111/jar.12315

Jeandarme, I., Pouls, C., De Laender, J., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Field validity of the HCR-20 in forensic medium security units in Flanders. Psychology, Crime & Law, 23(4), 305-322. doi:10.1080/1068316X.2016.1258467

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516670884

Jeandarme, I. (2016). Forensische psychiatrie à la flamande. Orde van de Dag, 74, 32-40.

Jeandarme, I., Habets, P., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Reconviction and revocation rates in Flanders after medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 47, 45-52. doi:10.1016/j.ijlp.2016.02.033

Jeandarme, I., Pouls, C., Hanoulle, K, Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: Onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden [Abolition of the internment of convicted prisoners in Belgium: Clinical implications]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.

van Heesch, B., Jeandarme, I., Pouls, C., & Vervaeke, G. (2016). Validity and reliability of the VRAG in a forensic psychiatric medium security population in Flanders. Psychology, Crime & Law, 22(6), 530-537. doi:10.1080/1068316X.2016.1168423

2015

Canton, W., Claes, L., Gijs, L., Jeandarme, I., Klein-Haneveld, E., & van Beek, D. (2015). Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. Utrecht: De Tijdstroom.

Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Jeandarme, I., Keulen, M., Pouls, C., Soeagnie, S., & Willemsen, J. (in press). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, E. Klein-Haneveld, & D. van Beek (Eds.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie.

Jeandarme, I. (2015). The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond [Bespreking van het boek The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond, door A. B. Sood & R. Cohen]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622.

Jeandarme, I. (2015). Forensische psychiatrie is ook psychiatrie. Periodiek, 70(1), 24-25.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T. I., Groenhuijsen, M., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(1), 26-45.

Jeandarme, I., Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(3), 227-247.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015). Risk assessment and risk management in offenders with intellectual disabilities: Are we there yet? Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1080/19315864.2015.1070221

Uzieblo, K., Habets, P., & Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in vraag gesteld: Evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Neuropraxis, 19(4), 87-94. doi: 10.1007/s12474-015-0095-y

2014

Habets, P., Jeandarme, I., Uzieblo, K., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2014). Intelligence is in the eye of the beholder: Investigating repeated IQ measurements in forensic psychiatry. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 182-192. doi: 10.1111/jar.12120

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014). Psychopathy in offenders with intellectual disabilities: A comparison of the PCL-R and PCL:SV. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 207-216. doi : 10.1080/14999013.2014.922138

Pouls, C., Jeandarme, I., & Habets, P. (2014). Risicotaxatie bij daders met een verstandelijke beperking. Eerste toepassing Nederlandstalige VRAG. De Psycholoog, 1, 42-51.

Stassen, W., Habets, P., Mertens, A., De Laender, J., & Jeandarme, I. (2014). The InReach project: From penitentiary to forensic hospital. The International Journal of Therapeutic Communities, 35(3),119-126. doi : 10.1108/TC-01-2014-0002

2013

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: Prevalence and judicial reaction. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 391-394). Amsterdam: Kavanah.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 408-411). Amsterdam: Kavanah.

2012

Jeandarme, I. (2012). Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(4), 339-340.

Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide: Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Hasselt: Leën.

Peters, M. J. V., Hendrickx, J., Jeandarme, I., & Pouls, C. (2012). Psychopathy and risk assessment in intellectually disabled forensic patients: old problems and new insights. In K. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 377-396). Deventer: Kluwer.

2010

Jeandarme, I. (2010). Risicotaxatie bij psychiatrische patiënten: Risky business. In G. Benoit, J. De Fruyt, H. Nys, G. Rommel, G. Steegen, P. Van Peteghem, & J. Van Speybroeck (Eds.), De bescherming van de persoon van de geesteszieke (pp. 141-158). Brugge: die Keure.

2009

Van de Putte, D., & Jeandarme, I. (2009). Agressief gedrag. In M. W. Hengeveld, A. J. L. M. van Balkom, C. van Heeringen & B. G. C. Sabbe (Eds.), Leerboek Psychiatrie (pp. 503-512). Utrecht: De Tijdstroom

Presentaties

2018

Pouls, C. (2018, december). Risk assessment. Gastcollege Thomas More, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2018, september). ARMIDILO-S: Het inschatten van de kans op recidive bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking. Presentatie op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, september). Bepalen van veiligheidsniveaus bij geïnterneerden in Vlaanderen. Presentatie op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, september). Risicotaxatie: algemene inleiding.  Opleiding magistraten, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2018, september). Wie zijn de slachtoffers van psychiatrische patiënten die geïnterneerd worden? Poster gepresenteerd op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, juni). Determining security levels in Flanders: From unstructured to structured clinical judgement. Presentatie op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, juni). Stress sensitivity in forensic psychiatric patients: An ESM study. Presentatie op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, juni). Masterclass Sexual offenders with ID: Practicalities. Pre-conference workshop op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, juni). High security settings in Belgium. Congres Broadmoor, Londen, UK.

Jeandarme, I. (2018, juni). Internering:  what’s new?  Lezing LOK, St Truiden, België.

Jeandarme, I. (2018, mei). Uitdagingen in de forensische psychiatrie. Studiedag Innovaties in de GGZ, Gent, België.

2017

Habets, P. (2017, juni). Reorganising forensic care pathways in Belgium. Presentatie op het  IAFHMS congress in Split, Kroatië

Habets, P. (2017, mei). Measuring sexual preference in child molesters: investigating a choice reaction time using the Virtual People Set. Presentatie op het  EAPL congress: Breaking New Grounds in Psychology & Law: Futuristic or Imminent? Mechelen, België.

Pouls, C. (2017, mei). HCR-20 in daily practice: A field validity study. Presentatie op het  EAPL congress: Breaking New Grounds in Psychology & Law: Futuristic or Imminent? Mechelen, België.

Jeandarme, I. (2017, april). Internering in de praktijk. Referatencyclus van FPC de Kijvelanden, Rotterdam, Nederland.

Jeandarme, I. (2017, maart). Neurowetenschappen en psychiatrie. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2017, maart). Medium security units. Lezing VVP sectie forensische psychiatrie, Antwerpen, België.

2016

Jeandarme, I. (2016, december). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijscholing huisartsen, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2016, november). Organisatie en zorgkader van de GGZ. Studiedag politie, St-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2016, november). Uitwisselingsseminar internering, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2016, november). Organisatie en zorgkader van de GGZ. Studiedag politie, Beernem, België.

Jeandarme, I. (2016, oktober). Institutionele agressie. Studiedag ZIZ FPC, Gent, België.

Jeandarme, I. (2016, oktober). Risicotaxatie: algemene inleiding.  Opleiding magistraten, Brussel, België.

Habets, P. (2016, september). Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijks leven. Poster gepresenteerd op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.

Jeandarme, I., & Habets, P. (2016, september). Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen. Presentatie op de studiedag ‘Forensische psychiatrie in Vlaanderen: medium security, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, september). Psychopathie: “onbehandelbaren” in behandeling. Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, september). Afschaffing van de ministeriële internering: klinische implicaties. Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2016, september). Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: Welke instrumenten zijn bruikbaar? Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2016, september). Risico-inschatting van de kans op herval in nieuwe delicten bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie op het symposium ’25 jaar Huize de Veuster, Tremelo, België.

Jeandarme, I. (2016, mei). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijscholing huisartsen, Lennik, België.

Pouls, C. (2016, maart). De psychopaat behandelbaar? Presentatie team ZAG.

Jeandarme, I. (2016, februari). Wetsvoorstel internering. Presentatie op de hoorzitting commissie Justitie.

Jeandarme, I. (2016, februari). De geïnterneerde in de reguliere psychiatrie. Studiedag RAT, St-Truiden, België.

2015

Jeandarme, I. (2015, oktober). The use of the HCR-20 in Forensic Medium Security Units in Flanders: Clinical value? Presentatie op het 9e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Kopenhagen, Denemarken.

Jeandarme, I. (2015, juli). Criminal Outcomes for Flemish Forensic Psychiatric Patients after Medium Security Treatment. Presentatie op het 34e International Congress of Law and Mental Health, Wenen, Oostenrijk.

Jeandarme, I. (2015, juni). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Lier, België.

Pouls, C. (2015, juni). When forensic meets general psychiatry. Presentatie Vormingen internering, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2015, mei). Recidive van geïnterneerden na behandeling in een medium security afdeling. Presentatie op de Panopticon-meeting Recidive op de agenda: van onderzoek tot beleid en praktijk, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2015, mei). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Turnhout, België.

Jeandarme, I. (2015, mei). Panelgesprek. Paneldiscussie op de studiedag De nieuwe interneringswet is een feit… Een historische, actuele en toekomstige blik, Gent, België. 

Jeandarme, I. (2015, april). HCR-20 field validity. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.

Jeandarme, I. (2015, februari). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2015, februari). Onderzoek internering. Presentatie Zorgnet Vlaanderen, Brussel, België.

Uzieblo, K., Habets, P., & Baetens, V. (2015, februari). CHC-gedreven diagnostiek bij forensische patiënten: Een hype of de toekomst? Presentatie op het congres Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep, Antwerpen, België.

2014

Jeandarme, I. (2014, december). Leugendetectie. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, december). Psychopathy in offenders with intellectual disability: Battle of the instruments. Poster gepresenteerd op het symposium The treatment of psychopathy: Making the impossible possible?, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2014, november). Medium security units. Lezing gegeven op studiedag Ontmoetingsdag internering, Turnhout, België.

Jeandarme, I. (2014, oktober). Risicotaxatie: Een inleiding. Lezing gegeven in het kader van de opleiding voor magistraten strafuitvoeringsrechtbank, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2014, oktober). When forensic meets general psychiatry. Lezing gegeven voor artsen Noolim, Genk, België. 

Jeandarme, I. (2014, oktober). When forensic meets general psychiatry. Lezing gegeven voor medewerkers Noolim, Rekem, België. 

de Ridder, R., Heimans, H., Jeandarme, I., & Leestmans, D. (2014, september). Een panelgesprek. Paneldiscussie op het symposium Welke toekomst voor de forensische psychiatrie in Vlaanderen?, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2014, september). Leugendetectie. Lezing gegeven voor psychiaters, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2014, juni). Leugendetectie. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2014, mei). Gedwongen opname. Lezing gegeven voor patiënten en familie, Sint-Truiden, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, mei). Psychopathy in offenders with intellectual disability: PCL:SV beats PCL-R? Presentatie op de BAPS Annual meeting, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2014, april). VRAG bij verstandelijk beperkte geïnterneerden. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.

2013

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013, oktober). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: prevalence and judicial reaction. Presentatie op het 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, oktober). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. Presentatie op het 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.

Jeandarme, I. & Uzieblo, K. (2013, juli). The use of diverse intelligence assessment instruments with offenders: A reason for concern? Presentatie op het 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, juli). Risk assessment in offenders with intellectual disabilities. A validation study of the Dutch version of the VRAG in predicting aggressive incidents. Presentatie op het 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.

Habets, P., Jeandarme, I., & Pouls, C. & Oei, T. I. (2013, juni). PCL-R field validity: prison versus hospital settings. Presentatie op het 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, juni). Will they be aggressive? Prediction with the Dutch version of the Violence Risk Appraisal Guide. Poster gepresenteerd op het 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I., van Steenbrugge, W., Byl, T., & van Ruth E. (2013, mei). In blind vertrouwen? Een panelgesprek. Paneldiscussie op het symposium Schuld onder de schedel, Gent, België.

Habets, P., Jeandarme, I., & Uzieblo, K. (2013, april). Intelligentiemetingen in forensische populaties: unidimensionele versus multidimensionele aanpak. Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, april). Psychopathie bij daders met een verstandelijke beperking. Kan de PCL:SV de PCL-R vervangen? Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I. (2013, maart). Leugendetectie. Lezing gegeven voor psychiaters, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2013, februari). FPC ondanks justitie. Paneldiscussie op de studiedag Oude uitdagingen, nieuwe kansen!, Gent, België. 

Jeandarme, I. (2013, februari). Seksueel delinquentie. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Berlaar, België.

Jeandarme, I. (2013, februari). Leugendetectie. Lezing Rotary, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2013, februari). Leugendetectie. Lezen gegeven voor kring huisartsen, Dilsen, België.

Pouls, C., & Verreyt, V. (2013, januari). Risicotaxatie: moet het altijd gestructureerd klinisch zijn? Workshop gepresenteerd op het Festival Forensische Zorg, Utrecht, Nederland.

2012

Jeandarme, I. (2012, november). VRAG. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Tilburg, Nederland.

Jeandarme, I. (2012, november). Leugendetectie. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2012, november). Psychopathie. Lezing gegeven voor vereniging van ziekenhuisapothekers, Lede, België.

Jeandarme, I. (2012, oktober). Rol van psychopathie bij risicotaxatie. Lezing gegeven in het kader van de opleiding voor magistraten strafuitvoeringsrechtbank, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2012, september). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Poster gepresenteerd op het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: macht en kracht, Antwerpen, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2012, september). De kans op gewelddadige recidive bij (forensisch) psychiatrische patiënten: de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG). Werkwinkel op het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: macht en kracht, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2012, juni). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie op de studienamiddag Lancering van de Violence Risk Appraisal Guide, Rekem, België.

Jeandarme, I., Oei, T. I., & Grouwels, Y. (2012, april). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I. (2012). De waarheid over (detectie van) liegen. Beernem, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie-onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden. Presentatie SPIL, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden: Analyse incidenten CBM Gent. Lezing gegeven voor medium security Bierbeek, Bierbeek, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, Nederland.

Pouls, C. (2012, februari). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie SPIL, Hasselt, België.

2011

Jeandarme, I. (2011, november). Algemene inleiding risicotaxatie. Lezing voor de opleiding tot magistraten, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2011, november). Medium security geïnterneerden in Vlaanderen: Analyse van incidenten. Lezing voor de denktank van Prof. Oei, Universiteit Tilburg, Nederland.

Jeandarme, I. (2011, oktober). De waarheid over (detectie van) liegen. Lezing op de studieavond voor Oost-Vlaamse psychiaters, Gent, België.

Koeck, S. (2011, mei). Classification, sexual preference and risk assessment: Concurrent validity. Presentatie op de BAPS Annual meeting, Gent, België.

Koeck, S. (2011, maart). Classifying child molesters: Recent indications for the reliability and validity of the MTC:CM3. Presentatie op het 4e International Conference on Psychology & Law, Miami, Florida.

Jeandarme, I. (2011, januari). Risicotaxatie bij personen met een verstandelijke beperking: Mission Impossible? Lezing voor het Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Gent, België.

2010

Jeandarme, I. (2010, oktober). Risicotaxatie bij gedwongen opname: Risky business. Lezing gegeven op de studiedag gedwongen opname, Gent, België.

Pouls, C., Jeandarme, I., & Koeck, S. (2010, oktober). Predicting Violence within a Sample of Intellectually Disabled Offenders. Poster gepresenteerd op het 3e International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Rome, Italië.

Koeck, S. (2010, september). Pedoseksualiteit: Classificatie en richtlijnen voor interventies. Workshop op het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: kiezen en delen, Gent, België.

Koeck, S. (2010, september). Indirect sexual preference measurement on child molesters today: A critical review and research proposition. Presentatie op het 11e Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Oslo, Norwegen.

Pouls, C. (2010, september). De Violence Risk Appraisal Guide. Een Nederlandstalige bewerking. Mededeling op het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: kiezen en delen, Gent, België.

Koeck, S. (2010, juli). Indirect sexual preference measurement, risk appraisal and classification of child molesters: A protocol. Presentatie op het 6e Annual Summer Conference Research in Forensic Psychiatry, Regensburg, Duitsland.

Koeck, S. (2010, juni). Sexual preference and risk appraisal in high and low fixated extrafamilial child molesters through implicit measurement: A protocol. Presentatie op het 20e annual conference of the European Association for Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.

Winter, J., Rossi, G., Huysmans, M., & Koeck, S. (2010, juni). Crossing paths? Examining the reliability of Ward & Hudson’s Self-Regulation Model and convergent validity with the SCEP-1. Poster gepresenteerd op het 20e annual conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.

Jeandarme, I. (2010, april). Risicotaxatie in de algemene psychiatrie. Leuven, België.

Koeck, S. (2010, februari). Verplichte hulpverlening bij seksueel delinquenten: Deel 1: Context en theorie. Gastspreker op het Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Leuven, België.

2009

Jeandarme, I. (2009, oktober). De psychoticus: gek en gevaarljjk? Lezing op de studiedag Geweld en psychiatrie: (g)een relatie?, Brugge, België.