Publicaties

2016

Jeandarme, I., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (accepted pending minor revisions). Forensic psychiatric patients with comorbid psychopathy: Double trouble? International Journal of Forensic Mental Health.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (accepted pending minor revisions). Critical incidents and the subsequent judicial reaction during medium security forensic psychiatric treatment in Flanders, Belgium. International Journal of Law and Psychiatry.

Pouls, C. & Jeandarme, I. (in press). Predicting institutional aggression in offenders with intellectual disabilities with the Violence Risk Appraisal Guide. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Jeandarme, I., Edens, J. F., Habets, P., Bruckers, L., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). PCL-R field validity in prison and hospital settings. Law and Human Behavior. doi: 10.1037/lhb0000222

Jeandarme, I., Pouls, C., De Laender, J., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Field validity of the HCR-20 in forensic medium security units in Flanders. Psychology, Crime & Law. doi: 10.1080/1068316X.2016.1258467

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., & Bogaerts, S. (2016). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence. doi: 10.1177/0886260516670884

Jeandarme, I. (2016). Forensische psychiatrie à la flamande. Orde van de Dag, 74, 32-40.

Jeandarme, I., Habets, P., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Reconviction and revocation rates in Flanders after medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 47, 45-52. doi: 10.1016/j.ijlp.2016.02.033

Jeandarme, I., Pouls, C., Hanoulle, K, Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: Onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden [Abolition of the internment of convicted prisoners in Belgium: Clinical implications]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.

van Heesch, B., Jeandarme, I., Pouls, C., & Vervaeke, G. (2016). Validity and reliability of the VRAG in a forensic psychiatric medium security population in Flanders. Psychology, Crime & Law, 22(6), 530-537. doi: 10.1080/1068316X.2016.1168423

2015

Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Jeandarme, I., Keulen, M., Pouls, C., Soeagnie, S., & Willemsen, J. (in press). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, E. Klein-Haneveld, & D. van Beek (Eds.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie.

Jeandarme, I. (2015). The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond [Bespreking van het boek The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond, door A. B. Sood & R. Cohen]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622.

Jeandarme, I. (2015). Forensische psychiatrie is ook psychiatrie. Periodiek, 70(1), 24-25.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T. I., Groenhuijsen, M., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(1), 26-45.

Jeandarme, I., Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(3), 227-247.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015). Risk assessment and risk management in offenders with intellectual disabilities: Are we there yet? Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1080/19315864.2015.1070221

Uzieblo, K., Habets, P., & Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in vraag gesteld: Evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Neuropraxis, 19(4), 87-94. doi: 10.1007/s12474-015-0095-y

2014

Habets, P., Jeandarme, I., Uzieblo, K., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2014). Intelligence is in the eye of the beholder: Investigating repeated IQ measurements in forensic psychiatry. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 182-192. doi: 10.1111/jar.12120

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014). Psychopathy in offenders with intellectual disabilities: A comparison of the PCL-R and PCL:SV. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 207-216. doi : 10.1080/14999013.2014.922138

Pouls, C., Jeandarme, I., & Habets, P. (2014). Risicotaxatie bij daders met een verstandelijke beperking. Eerste toepassing Nederlandstalige VRAG. De Psycholoog, 1, 42-51.

Stassen, W., Habets, P., Mertens, A., De Laender, J., & Jeandarme, I. (2014). The InReach project: From penitentiary to forensic hospital. The International Journal of Therapeutic Communities, 35(3),119-126. doi : 10.1108/TC-01-2014-0002

2013

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: Prevalence and judicial reaction. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 391-394). Amsterdam: Kavanah.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 408-411). Amsterdam: Kavanah.

2012

Jeandarme, I. (2012). Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(4), 339-340.

Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide: Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Hasselt: Leën.

Peters, M. J. V., Hendrickx, J., Jeandarme, I., & Pouls, C. (2012). Psychopathy and risk assessment in intellectually disabled forensic patients: old problems and new insights. In K. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 377-396). Deventer: Kluwer.

2010

Jeandarme, I. (2010). Risicotaxatie bij psychiatrische patiënten: Risky business. In G. Benoit, J. De Fruyt, H. Nys, G. Rommel, G. Steegen, P. Van Peteghem, & J. Van Speybroeck (Eds.), De bescherming van de persoon van de geesteszieke (pp. 141-158). Brugge: die Keure.

2009

Van de Putte, D., & Jeandarme, I. (2009). Agressief gedrag. In M. W. Hengeveld, A. J. L. M. van Balkom, C. van Heeringen & B. G. C. Sabbe (Eds.), Leerboek Psychiatrie (pp. 503-512). Utrecht: De Tijdstroom