Publicaties

Artikels

2019

 • Jeandarme, I., Vandenbosch, L., Groenhuijsen, M., Oei, T., & Bogaerts, S. (2019). Who are the victims of NGRI acquittees? A study of Belgian internees. Violence and Victims, 34(3). doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-16-00197
 • Jeandarme, I., Habets, P., & Kennedy, H. G. (2019). Structured versus Unstructured Judgment: DUNDRUM-1 compared to Court Decisions. International Journal of Law and Psychiatry, 64, 205-210.
 • Habets, P., Jeandarme, I., & Kennedy, H. G. (2019). Applicability of the DUNDRUM-1 in a forensic Belgium setting. Journal of Forensic Practice, 21 (1), 85-94.
 • Jeandarme, I., & Habets, P. (2019). Bepalen beveiligingsnood van forensisch psychiatrische patiënten: Een vergelijking tussen HoNOS-Secure en DUNDRUM-1. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61 (7), 455-463.
 • Pouls, C., Pham, T., & Jeandarme, I. (2019). De ontwikkeling van een verplicht format voor het forensisch psychiatrisch deskundigenverslag: Een unicum. Sancties, 23, 96-103.
 • Pham, T. H., Habets, P.,  Saloppé, X., Ducro, C.,  Delaunoit, B., Jeandarme, I. (2019). Violence Risk Profile of Medium- and High-Security NGRI Offenders in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 30 (3), 530-550. doi: 10.1080/14789949.2019.1570540
 • Jeandarme, I., & Schipaanboord, E. (2019). Internering. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Uzieblo, K., Pouls, C., Habets, P., & Jeandarme, I. (2019). Psychodiagnostiek en behandeling bij plegers met een intellectuele disfunctie. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Jeandarme, I., Saloppé, X., Habets, P., & Pham, T. H. (2019). Not guilty by reason of insanity: clinical and judicial profile of medium and high security patients in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, DOI: 10.1080/14789949.2018.1544265

2018

 • Smid, W., Berg, J. W. van den, & Jeandarme, I. (2018). Plegers van seksueel geweld. In L. Gijs, L. Aerts, M. Dewitte, P. Enzlin, J. Georgiadis, B. Kreukels en E. Meuleman (Eds.), Leerboek seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2017

 • Vicenzutto, A., Saloppé, X., Lindekens, M., Milazzo, V., Pouls, C., Jeandarme, I., & Pham, T. (2017). Importance et enjeux du double diagnostic en milieu médicolégal [Importance and challenge of dual diagnosis in forensic environment]. Annales Médico-Psychologiques, 175(3), 267-270. doi:10.1016/j.amp.2017.01.019
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Forensic psychiatric patients with comorbid psychopathy: Double trouble? International Journal of Forensic Mental Health. doi:10.1080/14999013.2017.1286414
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Heimans, H., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Critical incidents and judicial response during medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 51, 54-61. doi:10.1016:j.ijlp.2016.12.001
 • Jeandarme, I., Edens, J. F., Habets, P., Bruckers, L., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). PCL-R field validity in prison and hospital settings. Law and Human Behavior, 41(1), 29-43. doi:10.1037/lhb0000222

2016

 • Pouls, C. & Jeandarme, I. (2016). Predicting institutional aggression in offenders with intellectual disabilities with the Violence Risk Appraisal Guide. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1111/jar.12315
 • Jeandarme, I., Pouls, C., De Laender, J., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Field validity of the HCR-20 in forensic medium security units in Flanders. Psychology, Crime & Law, 23(4), 305-322. doi:10.1080/1068316X.2016.1258467
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516670884
 • Jeandarme, I. (2016). Forensische psychiatrie à la flamande. Orde van de Dag, 74, 32-40.
 • Jeandarme, I., Habets, P., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Reconviction and revocation rates in Flanders after medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 47, 45-52. doi:10.1016/j.ijlp.2016.02.033
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Hanoulle, K, Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: Onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden [Abolition of the internment of convicted prisoners in Belgium: Clinical implications]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.
 • van Heesch, B., Jeandarme, I., Pouls, C., & Vervaeke, G. (2016). Validity and reliability of the VRAG in a forensic psychiatric medium security population in Flanders. Psychology, Crime & Law, 22(6), 530-537. doi:10.1080/1068316X.2016.1168423

2015

 • Canton, W., Claes, L., Gijs, L., Jeandarme, I., Klein-Haneveld, E., & van Beek, D. (2015). Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Goethals, K., de Groot, A., Dhoore, T., Jeandarme, I., Keulen, M., Pouls, C., Soeagnie, S., & Willemsen, J. (in press). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, E. Klein-Haneveld, & D. van Beek (Eds.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie.
 • Jeandarme, I. (2015). The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond [Bespreking van het boek The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond, door A. B. Sood & R. Cohen]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622.
 • Jeandarme, I. (2015). Forensische psychiatrie is ook psychiatrie. Periodiek, 70(1), 24-25.
 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T. I., Groenhuijsen, M., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(1), 26-45.
 • Jeandarme, I., Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(3), 227-247.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015). Risk assessment and risk management in offenders with intellectual disabilities: Are we there yet? Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1080/19315864.2015.1070221
 • Uzieblo, K., Habets, P., & Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in vraag gesteld: Evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Neuropraxis, 19(4), 87-94. doi: 10.1007/s12474-015-0095-y

2014

 • Habets, P., Jeandarme, I., Uzieblo, K., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2014). Intelligence is in the eye of the beholder: Investigating repeated IQ measurements in forensic psychiatry. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 182-192. doi: 10.1111/jar.12120
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014). Psychopathy in offenders with intellectual disabilities: A comparison of the PCL-R and PCL:SV. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 207-216. doi : 10.1080/14999013.2014.922138
 • Pouls, C., Jeandarme, I., & Habets, P. (2014). Risicotaxatie bij daders met een verstandelijke beperking. Eerste toepassing Nederlandstalige VRAG. De Psycholoog, 1, 42-51.
 • Stassen, W., Habets, P., Mertens, A., De Laender, J., & Jeandarme, I. (2014). The InReach project: From penitentiary to forensic hospital. The International Journal of Therapeutic Communities, 35(3),119-126. doi : 10.1108/TC-01-2014-0002

2013

 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: Prevalence and judicial reaction. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 391-394). Amsterdam: Kavanah.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 408-411). Amsterdam: Kavanah.

2012

 • Jeandarme, I. (2012). Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus? Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(4), 339-340.
 • Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide: Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Hasselt: Leën.
 • Peters, M. J. V., Hendrickx, J., Jeandarme, I., & Pouls, C. (2012). Psychopathy and risk assessment in intellectually disabled forensic patients: old problems and new insights. In K. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 377-396). Deventer: Kluwer.

2010

 • Jeandarme, I. (2010). Risicotaxatie bij psychiatrische patiënten: Risky business. In G. Benoit, J. De Fruyt, H. Nys, G. Rommel, G. Steegen, P. Van Peteghem, & J. Van Speybroeck (Eds.), De bescherming van de persoon van de geesteszieke (pp. 141-158). Brugge: die Keure.

2009

 • Van de Putte, D., & Jeandarme, I. (2009). Agressief gedrag. In M. W. Hengeveld, A. J. L. M. van Balkom, C. van Heeringen & B. G. C. Sabbe (Eds.), Leerboek Psychiatrie (pp. 503-512). Utrecht: De Tijdstroom

Presentaties

2018

 • Pouls, C. (2018, december). Risk assessment. Gastcollege Thomas More, Antwerpen, België.
 • Pouls, C. (2018, september). ARMIDILO-S: Het inschatten van de kans op recidive bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking. Presentatie op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.
 • Habets, P. (2018, september). Bepalen van veiligheidsniveaus bij geïnterneerden in Vlaanderen. Presentatie op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2018, september). Risicotaxatie: algemene inleiding.  Opleiding magistraten, Leuven, België.
 • Jeandarme, I. (2018, september). Wie zijn de slachtoffers van psychiatrische patiënten die geïnterneerd worden? Poster gepresenteerd op het 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Allemaal anders’, Antwerpen, België.
 • Habets, P. (2018, juni). Determining security levels in Flanders: From unstructured to structured clinical judgement. Presentatie op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.
 • Habets, P. (2018, juni). Stress sensitivity in forensic psychiatric patients: An ESM study. Presentatie op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.
 • Habets, P. (2018, juni). Masterclass Sexual offenders with ID: Practicalities. Pre-conference workshop op het  IAFHMS congres in Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2018, juni). High security settings in Belgium. Congres Broadmoor, Londen, UK.
 • Jeandarme, I. (2018, juni). Internering:  what’s new?  Lezing LOK, St Truiden, België.
 • Jeandarme, I. (2018, mei). Uitdagingen in de forensische psychiatrie. Studiedag Innovaties in de GGZ, Gent, België.

2017

 • Habets, P. (2017, juni). Reorganising forensic care pathways in Belgium. Presentatie op het  IAFHMS congress in Split, Kroatië
 • Habets, P. (2017, mei). Measuring sexual preference in child molesters: investigating a choice reaction time using the Virtual People Set. Presentatie op het  EAPL congress: Breaking New Grounds in Psychology & Law: Futuristic or Imminent? Mechelen, België.
 • Pouls, C. (2017, mei). HCR-20 in daily practice: A field validity study. Presentatie op het  EAPL congress: Breaking New Grounds in Psychology & Law: Futuristic or Imminent? Mechelen, België.
 • Jeandarme, I. (2017, april). Internering in de praktijk. Referatencyclus van FPC de Kijvelanden, Rotterdam, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2017, maart). Neurowetenschappen en psychiatrie. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.
 • Jeandarme, I. (2017, maart). Medium security units. Lezing VVP sectie forensische psychiatrie, Antwerpen, België.

2016

 • Jeandarme, I. (2016, december). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijscholing huisartsen, Hasselt, België.
 • Jeandarme, I. (2016, november). Organisatie en zorgkader van de GGZ. Studiedag politie, St-Truiden, België.
 • Jeandarme, I. (2016, november). Uitwisselingsseminar internering, Brussel, België.
 • Jeandarme, I. (2016, november). Organisatie en zorgkader van de GGZ. Studiedag politie, Beernem, België.
 • Jeandarme, I. (2016, oktober). Institutionele agressie. Studiedag ZIZ FPC, Gent, België.
 • Jeandarme, I. (2016, oktober). Risicotaxatie: algemene inleiding.  Opleiding magistraten, Brussel, België.
 • Habets, P. (2016, september). Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijks leven. Poster gepresenteerd op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I., & Habets, P. (2016, september). Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen. Presentatie op de studiedag ‘Forensische psychiatrie in Vlaanderen: medium security, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2016, september). Psychopathie: “onbehandelbaren” in behandeling. Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2016, september). Afschaffing van de ministeriële internering: klinische implicaties. Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.
 • Pouls, C. (2016, september). Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: Welke instrumenten zijn bruikbaar? Mededeling op het 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’, Antwerpen, België.
 • Pouls, C. (2016, september). Risico-inschatting van de kans op herval in nieuwe delicten bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie op het symposium ’25 jaar Huize de Veuster, Tremelo, België.
 • Jeandarme, I. (2016, mei). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijscholing huisartsen, Lennik, België.
 • Pouls, C. (2016, maart). De psychopaat behandelbaar? Presentatie team ZAG.
 • Jeandarme, I. (2016, februari). Wetsvoorstel internering. Presentatie op de hoorzitting commissie Justitie.
 • Jeandarme, I. (2016, februari). De geïnterneerde in de reguliere psychiatrie. Studiedag RAT, St-Truiden, België.

2015

 • Jeandarme, I. (2015, oktober). The use of the HCR-20 in Forensic Medium Security Units in Flanders: Clinical value? Presentatie op het 9e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Kopenhagen, Denemarken.
 • Jeandarme, I. (2015, juli). Criminal Outcomes for Flemish Forensic Psychiatric Patients after Medium Security Treatment. Presentatie op het 34e International Congress of Law and Mental Health, Wenen, Oostenrijk.
 • Jeandarme, I. (2015, juni). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Lier, België.
 • Pouls, C. (2015, juni). When forensic meets general psychiatry. Presentatie Vormingen internering, Brussel, België.
 • Jeandarme, I. (2015, mei). Recidive van geïnterneerden na behandeling in een medium security afdeling. Presentatie op de Panopticon-meeting Recidive op de agenda: van onderzoek tot beleid en praktijk, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2015, mei). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Turnhout, België.
 • Jeandarme, I. (2015, mei). Panelgesprek. Paneldiscussie op de studiedag De nieuwe interneringswet is een feit… Een historische, actuele en toekomstige blik, Gent, België. 
 • Jeandarme, I. (2015, april). HCR-20 field validity. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2015, februari). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lezing gegeven voor huisartsen, Sint-Truiden, België.
 • Jeandarme, I. (2015, februari). Onderzoek internering. Presentatie Zorgnet Vlaanderen, Brussel, België.
 • Uzieblo, K., Habets, P., & Baetens, V. (2015, februari). CHC-gedreven diagnostiek bij forensische patiënten: Een hype of de toekomst? Presentatie op het congres Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep, Antwerpen, België.

2014

 • Jeandarme, I. (2014, december). Leugendetectie. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, december). Psychopathy in offenders with intellectual disability: Battle of the instruments. Poster gepresenteerd op het symposium The treatment of psychopathy: Making the impossible possible?, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2014, november). Medium security units. Lezing gegeven op studiedag Ontmoetingsdag internering, Turnhout, België.
 • Jeandarme, I. (2014, oktober). Risicotaxatie: Een inleiding. Lezing gegeven in het kader van de opleiding voor magistraten strafuitvoeringsrechtbank, Leuven, België.
 • Jeandarme, I. (2014, oktober). When forensic meets general psychiatry. Lezing gegeven voor artsen Noolim, Genk, België. 
 • Jeandarme, I. (2014, oktober). When forensic meets general psychiatry. Lezing gegeven voor medewerkers Noolim, Rekem, België. 
 • de Ridder, R., Heimans, H., Jeandarme, I., & Leestmans, D. (2014, september). Een panelgesprek. Paneldiscussie op het symposium Welke toekomst voor de forensische psychiatrie in Vlaanderen?, Brussel, België.
 • Jeandarme, I. (2014, september). Leugendetectie. Lezing gegeven voor psychiaters, Antwerpen, België.
 • Jeandarme, I. (2014, juni). Leugendetectie. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.
 • Jeandarme, I. (2014, mei). Gedwongen opname. Lezing gegeven voor patiënten en familie, Sint-Truiden, België.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, mei). Psychopathy in offenders with intellectual disability: PCL:SV beats PCL-R? Presentatie op de BAPS Annual meeting, Leuven, België.
 • Jeandarme, I. (2014, april). VRAG bij verstandelijk beperkte geïnterneerden. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.

2013

 • Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013, oktober). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: prevalence and judicial reaction. Presentatie op het 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, oktober). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. Presentatie op het 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.
 • Jeandarme, I. & Uzieblo, K. (2013, juli). The use of diverse intelligence assessment instruments with offenders: A reason for concern? Presentatie op het 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, juli). Risk assessment in offenders with intellectual disabilities. A validation study of the Dutch version of the VRAG in predicting aggressive incidents. Presentatie op het 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.
 • Habets, P., Jeandarme, I., & Pouls, C. & Oei, T. I. (2013, juni). PCL-R field validity: prison versus hospital settings. Presentatie op het 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, juni). Will they be aggressive? Prediction with the Dutch version of the Violence Risk Appraisal Guide. Poster gepresenteerd op het 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.
 • Jeandarme, I., van Steenbrugge, W., Byl, T., & van Ruth E. (2013, mei). In blind vertrouwen? Een panelgesprek. Paneldiscussie op het symposium Schuld onder de schedel, Gent, België.
 • Habets, P., Jeandarme, I., & Uzieblo, K. (2013, april). Intelligentiemetingen in forensische populaties: unidimensionele versus multidimensionele aanpak. Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, april). Psychopathie bij daders met een verstandelijke beperking. Kan de PCL:SV de PCL-R vervangen? Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2013, maart). Leugendetectie. Lezing gegeven voor psychiaters, Leuven, België.
 • Jeandarme, I. (2013, februari). FPC ondanks justitie. Paneldiscussie op de studiedag Oude uitdagingen, nieuwe kansen!, Gent, België. 
 • Jeandarme, I. (2013, februari). Seksueel delinquentie. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Berlaar, België.
 • Jeandarme, I. (2013, februari). Leugendetectie. Lezing Rotary, Sint-Truiden, België.
 • Jeandarme, I. (2013, februari). Leugendetectie. Lezen gegeven voor kring huisartsen, Dilsen, België.
 • Pouls, C., & Verreyt, V. (2013, januari). Risicotaxatie: moet het altijd gestructureerd klinisch zijn? Workshop gepresenteerd op het Festival Forensische Zorg, Utrecht, Nederland.

2012

 • Jeandarme, I. (2012, november). VRAG. Lezing gegeven voor de denktank van Prof. Oei, Tilburg, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2012, november). Leugendetectie. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Sint-Truiden, België.
 • Jeandarme, I. (2012, november). Psychopathie. Lezing gegeven voor vereniging van ziekenhuisapothekers, Lede, België.
 • Jeandarme, I. (2012, oktober). Rol van psychopathie bij risicotaxatie. Lezing gegeven in het kader van de opleiding voor magistraten strafuitvoeringsrechtbank, Brussel, België.
 • Jeandarme, I. (2012, september). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Poster gepresenteerd op het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: macht en kracht, Antwerpen, België.
 • Pouls, C., & Jeandarme, I. (2012, september). De kans op gewelddadige recidive bij (forensisch) psychiatrische patiënten: de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG). Werkwinkel op het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: macht en kracht, Antwerpen, België.
 • Pouls, C. (2012, juni). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie op de studienamiddag Lancering van de Violence Risk Appraisal Guide, Rekem, België.
 • Jeandarme, I., Oei, T. I., & Grouwels, Y. (2012, april). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Poster gepresenteerd op het voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2012). De waarheid over (detectie van) liegen. Beernem, België.
 • Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie-onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden. Presentatie SPIL, Hasselt, België.
 • Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden: Analyse incidenten CBM Gent. Lezing gegeven voor medium security Bierbeek, Bierbeek, België.
 • Jeandarme, I. (2012, februari). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, Nederland.
 • Pouls, C. (2012, februari). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Presentatie SPIL, Hasselt, België.

2011

 • Jeandarme, I. (2011, november). Algemene inleiding risicotaxatie. Lezing voor de opleiding tot magistraten, Leuven, België.
 • Jeandarme, I. (2011, november). Medium security geïnterneerden in Vlaanderen: Analyse van incidenten. Lezing voor de denktank van Prof. Oei, Universiteit Tilburg, Nederland.
 • Jeandarme, I. (2011, oktober). De waarheid over (detectie van) liegen. Lezing op de studieavond voor Oost-Vlaamse psychiaters, Gent, België.
 • Koeck, S. (2011, mei). Classification, sexual preference and risk assessment: Concurrent validity. Presentatie op de BAPS Annual meeting, Gent, België.
 • Koeck, S. (2011, maart). Classifying child molesters: Recent indications for the reliability and validity of the MTC:CM3. Presentatie op het 4e International Conference on Psychology & Law, Miami, Florida.
 • Jeandarme, I. (2011, januari). Risicotaxatie bij personen met een verstandelijke beperking: Mission Impossible? Lezing voor het Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Gent, België.

2010

 • Jeandarme, I. (2010, oktober). Risicotaxatie bij gedwongen opname: Risky business. Lezing gegeven op de studiedag gedwongen opname, Gent, België.
 • Pouls, C., Jeandarme, I., & Koeck, S. (2010, oktober). Predicting Violence within a Sample of Intellectually Disabled Offenders. Poster gepresenteerd op het 3e International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Rome, Italië.
 • Koeck, S. (2010, september). Pedoseksualiteit: Classificatie en richtlijnen voor interventies. Workshop op het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: kiezen en delen, Gent, België.
 • Koeck, S. (2010, september). Indirect sexual preference measurement on child molesters today: A critical review and research proposition. Presentatie op het 11e Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Oslo, Norwegen.
 • Pouls, C. (2010, september). De Violence Risk Appraisal Guide. Een Nederlandstalige bewerking. Mededeling op het vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: kiezen en delen, Gent, België.
 • Koeck, S. (2010, juli). Indirect sexual preference measurement, risk appraisal and classification of child molesters: A protocol. Presentatie op het 6e Annual Summer Conference Research in Forensic Psychiatry, Regensburg, Duitsland.
 • Koeck, S. (2010, juni). Sexual preference and risk appraisal in high and low fixated extrafamilial child molesters through implicit measurement: A protocol. Presentatie op het 20e annual conference of the European Association for Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.
 • Winter, J., Rossi, G., Huysmans, M., & Koeck, S. (2010, juni). Crossing paths? Examining the reliability of Ward & Hudson’s Self-Regulation Model and convergent validity with the SCEP-1. Poster gepresenteerd op het 20e annual conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.
 • Jeandarme, I. (2010, april). Risicotaxatie in de algemene psychiatrie. Leuven, België.
 • Koeck, S. (2010, februari). Verplichte hulpverlening bij seksueel delinquenten: Deel 1: Context en theorie. Gastspreker op het Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Leuven, België.

2009

 • Jeandarme, I. (2009, oktober). De psychoticus: gek en gevaarljjk? Lezing op de studiedag Geweld en psychiatrie: (g)een relatie?, Brugge, België.