Stagiairs

Stagiaires kunnen bij KeFor terecht voor onderzoeksstages. Deze stage omvat een louter wetenschappelijk takenpakket zoals het maken van een literatuuroverzicht, dataverzameling, data-analyse en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. In overleg met universiteiten worden thesisvoorstellen geformuleerd die gekoppeld kunnen worden aan deze stage.

Een onderzoeksstage kan eventueel gecombineerd worden met een klinische stage op een zorgeenheid binnen OPZC Rekem. Op deze manier kunnen wetenschap en praktijk hand in hand gaan.

De voorbije jaren werd samengewerkt met diverse universiteiten en hogescholen. Hierbij kwamen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

KU Leuven, Criminologie

 • De Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) nader bekeken
 • Risicotaxatie bij ‘medium security’ geïnterneerden: de voorspellende waarde van de VRAG
 • Evaluatie van het InReach project
 • De doorstroming van forensisch psychiatrische patiënten in Vlaanderen: zoeken naar een gemeenschappelijke taal
 • Psychiatrisch deskundigenadvies in Vlaanderen: dossieranalyse
 • De publieke opinie ten aanzien van ontoerekeningsvatbaarheid en internering bij de Vlaamse burgers
 • Familieleden en (forensische) geestelijke gezondheidszorg: partners in care? Ervaringen en tevredenheid van familieleden van geïnterneerden in Vlaanderen
 • Bepalen van beveiligingsnood bij personen met een parafiele stoornis: Toepassing van de  DUNDRUM-1
 • Het instrument voor forensische behandelevaluatie: Een kwantitatief onderzoek naar de implementatie van het instrument in OPZC Rekem

KU Leuven, Psychologie

 • Presence of trauma and dissociation in a male Flemish forensic psychiatric population: A pilot study

Universiteit Gent, Criminologie

 • Dataset ‘medium security geïnterneerden’

VUB, Klinische Psychologie

 • Een dynamische kijk op psychopathie: Exploratief onderzoek met de CAPP binnen een forensische ‘mid security unit’

Universiteit Maastricht, Forensic Psychology

 • Implicit Assessment of Pedophilic Sexual Interest by Means of a Choice Reaction Time Task
 • Psychopathy in intellectually disabled forensic samples. A First application of the Dutch translation of the PCL:SV
 • Risk Assessment in Flemish Forensic Psychiatric Patients: A Comparative Study into the Predictive Validity of the PCL-R, HCR-20, and VRAG

Thomas More Hogeschool, Toegepaste Psychologie

 • Intelligentiemetingen in forensische populaties: unidimensionele versus multidimensionele aanpak
 • Risicotaxatie bij geïnterneerden: Een explorerende studie naar de invloed van de delictgeschiedenis en het type indexdelict op de bekomen recidivegraad
 • Risicotaxatie bij geïnterneerden: Een onderzoek naar het verband tussen historische risicofactoren en recidive
 • Risicotaxatie bij geïnterneerden: Welke variabelen doen de kans op recidive dalen?
 • Risicotaxatie bij geïnterneerden: Hoe bepalend is het IQ van de geïnterneerden in de voorspelling van recidive?
 • Risicotaxatie bij personen met een verstandelijke beperking