23/03: Aangescherpte richtlijnen overheid

Bezoek

De richtlijnen rond COVID-19 zijn aangescherpt door de federale en Vlaamse overheid. Dat betekent dat vanaf zaterdag 14 maart, geen bezoek meer wordt toegelaten op alle campussen (ziekenhuis en PVT) van OPZC Rekem, Lanaken en Antwerpen. Uitzonderingen zijn er voor:

 • Onmiddelijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevenfase.
 • (beperkt aantal) Vrijwilligers
 • Begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken  of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt)

De uitzonderingsmaatregelen gelden niet voor afdelingen die in quarantaine zijn geplaatst. Daar is geen bezoek toegestaan.
Bij Onthaal worden de namen geregistreerd van de personen die gebruik maken van een van deze drie uitzonderingen.

Brengen en halen was

Familie kan dagelijks tussen 8.30 en 20.00 uur propere was brengen en vuile was ophalen aan het onthaal (Kopp-lokaal). De chauffeurs doen ’s morgens om 8.30 uur een ronde voor het leveren van propere was en eventueel ophalen van vuile was. De chauffeurs beginnen om 12.00 uur aan een nieuwe ronde. De opgehaalde vuile was wordt naar het onthaal gebracht zodat familie deze kan meenemen. We stimuleren familie om enkel was en ‘droge’ levensmiddelen te voorzien omdat de spullen niet onmiddellijk op de afdeling terecht kunnen komen en koel gezet kunnen worden. We verzoeken familileden ook geen waardevolle spullen in de waszak te doen.

Om veiligheidsredenen vragen wij u met aandrang geen geld af te geven bij het deponeren van persoonlijke goederen, zoals was voor patiënten en bewoners.  Gelieve het geld te storten op de rekening BE 24 3751 11 74 96 38 (activiteitenrekening OPZC Rekem) met vermelding van de naam van de patiënt of bewoner. 

Patiënten en bewoners

 • Patiënten en bewoners blijven op de campus. Buiten roken kan, mits de campus niet verlaten wordt. De bewoners van PVT Min kunnen gebruik maken van hun terras.
 • Het is belangrijk voor patiënten/bewoners en medewerkers onderling om de sociale hygiënevoorschriften in acht te nemen.
 • Enkel gedwongen en dringende vrijwillige opnames gaan door. Bij opname wordt altijd door de arts het besmettingsrisico beoordeeld van de patiënt om de passende hygiënemaatregelen te voorzien  
 • Poliklinische activiteiten worden opgeschort.  
 • Met de opnamecoördinatoren worden afspraken gemaakt in verband met intakes en opnamevragen.
 • De zittingen van de vrederechter blijven doorgaan. Specifieke regelingen worden nog getroffen. Rechtsbijstand van de patiënt/bewoner (advocaat) moet steeds mogelijk blijven.
 • Daguitstappen en weekenden zijn niet meer toegestaan. Voor wie dit weekend terugkomt van verlof/daguitstap, zijn de algemene hygiënemaatregels van toepassing en indien nodig is er overleg met de arts van wacht.
 • De dagbehandeling/dagtherapie is gestopt. met de betrokken patiënten zijn afspraken gemaakt over opvolging.