Bevraging naar noden nabestaanden en hulpverleners na suïcide

Zoals we allen weten komt zelfdoding in onze samenleving nog dagelijks voor en dit laat zijn sporen na voor de nabestaanden. Nabestaanden zijn in de eerste plaats gezins- en familieleden, maar ook voor vrienden, collega’s, hulpverleners, … kan de zelfdoding van een geliefde, bekende of onbekende een diepe indruk nalaten. Gezien per zelfdoding minstens 6 tot 10 nabestaanden direct betrokken zijn, betekent dit dat er jaarlijks in Vlaanderen alleen al gemiddeld 9000 nabestaanden na zelfdoding bijkomen. Het aantal indirect betrokken nabestaanden ligt dus nog vele malen hoger.    

Elke zelfdoding laat met andere woorden een enorme impact na op naasten die door deze daad een zwaar rouwproces zullen doorlopen. Om de nabestaanden hierin zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk om te weten waar zij specifieke nood aan hebben.  

Om deze noden meer in kaart te brengen en de beschikbare ondersteuning zo veel mogelijk te optimaliseren, heeft Werkgroep verder na zelfdoding, deelwerking van het VLESP, Vlaams expertisecentrum voor zorg na zelfdoding, een onderzoek gestart aan de hand van twee vragenlijsten: 

Eén vragenlijst is specifiek voor nabestaanden na zelfdoding en peilt naar wat zij nodig hebben in de ondersteuning tijdens hun rouwproces.  
De tweede vragenlijst is bedoeld voor hulpverleners en iedereen die met nabestaanden (na zelfdoding) in contact komt.     

Om zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep te bereiken en dus een goed zicht te krijgen op de noden in onze samenleving, vragen de initiatiefnemers om de onderstaande vragenlijsten door zo veel mogelijk nabestaanden en zorgverleners te laten invullen. 

Link:  

Nabestaanden: https://redcap.link/nodenbevragingnabestaanden2020
Hulpverleners: https://redcap.link/Nodenbevraginghulpverleners2020

Het onderzoek gaat uit van VLESP, verbonden aan de Universiteit Gent en staat onder leiding van prof. G. Portzky. Vlesp en de Werkgroep Verder zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van informatie via info[at]vlesp[dot]be of 0494 9155 57.

Alle gegevens, verzameld in bevraging, worden strikt vertrouwelijk behandeld en te allen tijde anoniem verwerkt door de onderzoekers.