De eerste publicatie Kefor van het jaar is binnen!

 

 

De eerste publicatie van KeFor, ons kenniscentrum voor forensisch onderzoek,  van 2021 is er. Het artikel verscheen in The International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.  Dit is een vakspecifiek tijdschrift. Aan dit artikel hebben Petra Habets en Inge Jeandarme van Kefor samengewerkt met Philip Delespaul, professor aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan (Heerlen/Maastricht).

Om deze publicatie mogelijk te maken hebben 20 patiënten van het forensisch cluster 6 dagen lang rondgelopen met een digitaal dagboek. De deelnemers aan de studie gaven het apparaatje (de PsyMate) als snel de naam ’t bakske’. De deelnemers kregen tien keer per dag op willekeurige momenten een signaal via de PsyMate. Na ieder signaal ontvingen ze op de PsyMate een reeks vragen die ze moesten beantwoorden. Deze vragen gingen over hun gedachten, hun stemming op dat moment en over de context waarin de deelnemer zich op dat moment bevond (activiteiten, aanwezige personen, locatie). Zo zijn veel gegevens verzameld over de menselijke ervaringen en ook in welke situatie deze ervaringen voorkwamen. De deelnemers hadden maar liefst in 85% van de gevallen de vragen ingevuld. In andere studies ligt dit getal veel lager. Een erg knappe prestatie dus van de deelnemers!

Deze experience sampling techniek (ESM) is een waardevolle techniek die zeer gedetailleerde beschrijvingen biedt van het dagelijks leven van psychiatrische patiënten en de mate van schommelingen van de symptomen over tijd en in verschillende situaties. Zo heeft eerder ESM-onderzoek aangetoond dat patiënten met een psychotische stoornis en hun familieleden gevoeliger zijn voor kleine dagelijkse stressoren. Die kleine dagelijkse stressoren zorgden namelijk voor meer negatieve emoties en psychotische ervaringen. In onze studie, wanneer de deelnemers aangaven dat de dingen die ze aan het doen waren niet leuk vonden of er moeite meehadden (activiteitstress) hadden, ze tegelijkertijd meer negatieve emoties, minder positieve emoties en meer psychotische symptomen. Het opvallende hieraan was dat deze relatie tussen activiteitstress en emoties/psychotische symptomen alleen te zien was op het moment dat er iemand van het team in de ruimte aanwezig was. Wanneer de deelnemers alleen waren of met ander patiënten zorgde activiteitstress niet voor een verhoging in symptomen of een verslechtering van stemming. Deze resultaten geven een beter beeld over de relatie tussen symptomen en stemming in verschillende contexten bij forensische patiënten. ESM biedt dus mogelijkheden om behandelingen te personaliseren.

Habets, P., Delespaul, P., & Jeandarme, I. (2021). The Importance of Context: An ESM Study in Forensic Psychiatry. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. https://doi.org/10.1177/0306624X20986530