Gezocht: invullers wetenschappelijke vragenlijst

  GEZOCHT!

Binnen OPZC Rekem doen we onderzoek naar de publieke opinie ten aanzien van ontoerekeningsvatbaarheid en internering. Internering is een beveiligingsmaatregel die opgelegd kan worden wanneer iemand een misdrijf heeft gepleegd en de rechter oordeelt dat de persoon geen controle had over zijn/haar gedrag. Deze maatregel dient een dubbel doel: de maatschappij beschermen en de nodige zorg bieden aan de geïnterneerde. Via dit onderzoek trachten we te achterhalen welke meningen omtrent dit thema aanwezig zijn bij de Vlaamse burgers.

Iedereen mag deelnemen. Het zou voor ons een grote hulp zijn! Het invullen van de vragenlijst is anoniem en zal ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Deelnemen kan via de volgende link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9sG2vWjzZQzggE5

Bedankt!

Team KeFor, Laura Van Roy, L. Boons en prof. dr. I. Jeandarme