Hoge Gezondheidsraad vraagt medewerking aan bevragingen

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies gepubliceerd over de “Psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie”, voor de zorgverleners en overheid. Na de publicatie van dit advies heeft de raad besloten de werkzaamheden voort te zetten door zich te richten op meer kwetsbare groepen, en in het bijzonder op patiënten met verstandelijke beperking en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid. Voor deze groep vond de Hoge Gezondheidsraad het belangrijk de meningen te verzamelen van de professionals die hen verzorgen, maar ook van de patiënten zelf en hun familie en mantelzorgers.

Er zijn drie verschillende enquêtes, afhankelijk van de doelgroep:                                                 

Enquête voor professionals: https://fr.surveymonkey.com/r/M3J2P9D
Enquête voor patiënten: https://fr.surveymonkey.com/r/QVTB6WP
Enquête voor families en mantelzorgers: https://fr.surveymonkey.com/r/QVX68Q5

Behoor je tot een van de drie dielgroepen dan vragen we je de bevraging in te vullen.