Nieuwe publicatie van KeFor

Identificatie van pedofiele seksuele interesse bij personen die seksuele feiten hebben gepleegd op kinderen is erg belangrijk. Een pedoseksueel (iemand die seksuele feiten heeft gepleegd op kinderen) is niet altijd een persoon met een pedofiele stoornis (iemand die een seksuele voorkeur heeft voor kinderen). Vice versa pleegt niet iedereen met een pedofiele stoornis feiten op kinderen. Weten of iemand een pedofiele stoornis heeft, is belangrijk voor het bepalen van het risico op herval maar ook om te bepalen welke behandeling nodig is.

De huidige methodes om seksuele interesse te meten zijn ingrijpend en te manipuleren. Daarom wilden we een nieuwe methode onderzoeken die op een simpele manier pedofiele seksuele voorkeur zou kunnen bepalen. Over heel Vlaanderen zijn we op zoek gegaan naar deelnemers voor onze studie en uiteindelijk hebben we 49 kindermisbruikers bereid gevonden om deel te nemen aan onze studie. Verder hebben ook nog 25 personen deelgenomen die geen historiek hadden van zedenfeiten (de controlegroep). In onze studie werd seksuele voorkeur indirect gemeten via een computertaak: de Choice Reaction Time (CRT) –taak. Hiervoor werden computergegenereerde afbeeldingen gebruikt: de Virtual People Set.

De resultaten lieten zien dat de computertaak bij de controlepersonen goed kon beoordelen of iemand zich seksueel aangetrokken voelde tot volwassenen, maar kon helaas in de groep van zedenplegers seksuele voorkeur voor kinderen niet bepalen. Onze studie vond dus maar deels bewijs voor het gebruik van de computertaak bij het bepalen van seksuele interesse.

Wil je het hele artikel eens lezen dan kunnen de eerste 50 downloaders het artikel gratis downloaden via:

https://www.tandfonline.com/eprint/Y6AZRKQAAXYWJSDRHNTU/full?target=10.1080/13552600.2021.1896808  

Je kan ook KeFor contacteren met vragen hierover via Kefor[at]opzcrekem[dot]be

Dank aan de deelnemers en dank aan alle hulpverleners die mee hebben geholpen bij het rekruteren van de deelnemers. 

Petra Habets, Inge Jeandarme, Luk Gijs, Beate Dombert, Andreas Mokros & FIF group (collaborators: S. Vanderstraeten, E. Meers, S. Oltenfreiter, V. Baetens, D. Derore, D. Coeckelbergs, K. Bosman, P. Schuurmans, J. Decoene, S. Swinnen, S. Vansteenkiste, V. Verreyt, T. Vertommen) (2021) Measuring sexual interest in persons who have sexually offended against children: investigating the Choice Reaction Time task using the Virtual People Set, Journal of Sexual Aggression, DOI: 10.1080/13552600.2021.1896808