#nootvoordementie

De Vlaamse campagne #eennootvoordementie werd opgericht om mantelzorgers van personen met dementie in de kijker te zetten en te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Want mantelzorgers zijn immers nootzakelijk in het zorglandschap en vormen een bondgenoot in het leven van personen met dementie. De campagne geniet de volledige steun van de drie koepelorganisaties inzake dementie (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen, Stichting Alzheimer Onderzoek) en van Minister Jo Vandeurzen. Het is een hartverwarmende actie waarbij men heel Vlaanderen uitnodigt om mee te doen met deze “nutcrack-challenge”.

Het cluster Ouderenzorg van OPZC Rekem wou hier natuurlijk niet in ontbreken en zorgde samen met personeel en bewoners voor bovenstaande mooie foto. Ze gebruikten hiervoor onze reminiscentie-kamer als achtergrond, een therapieruimte speciaal gevuld met allerlei spullen van vroeger.