OPZC Rekem is NIAZ-geaccrediteerd!

OPZC Rekem is NIAZ-geaccrediteerd!

NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) kent ons het internationale kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum toe, omdat we voldoen aan hun strenge eisen voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg voor patiënten en bewoners. Op de normensets waaraan OPZC Rekem moest voldoen, haalden we een score van 97%. Dat is een zeer mooi cijfer.

We zijn trots op dit resultaat. Zeker omdat we het eerste Vlaamse zorgcentrum zijn waar het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) is meegenomen in de accreditatie. Dit resultaat konden we alleen maar bereiken door ieders inzet, enthousiasme en volharding.

“Als voorzitter van de Raad van Bestuur van OPZC Rekem ben ik bijzonder fier op het behaalde goede resultaat. Ik heb altijd geloofd dat jullie het konden en zouden halen. Mijn groot respect voor de inspanningen die jullie geleverd hebben. De laatste loodjes hebben zwaar gewogen, dat wist de Raad van Bestuur. Maar het feit dat we het eerste zorgcentrum zijn dat geaccrediteerd is voor ziekenhuis én PVT, is iets waar we – jullie – echt trots op mogen zijn. Mijn hoed af!”, aldus Erwin Vermeulen.

John Vanacker, administrateur-generaal van OPZC Rekem: “Deze erkenning hebben alle medewerkers dubbel en dik verdiend. Het is een mooie pluim en erkenning voor de grote inzet en de verbondenheid die aan de dag gelegd werd en wordt. Iedereen heeft er voor gevochten. We kunnen aan patiënten en bewoners, aan de familie, aan iedereen die we kennen met trots over de kwaliteit van ons zorgcentrum spreken. Het is belangrijk wat we gerealiseerd hebben verder optimaal uit te voeren. Plan-do-check-act: het mag niet meer verdwijnen. Op naar de audit van 2023. Maar eerst mogen we dit al vieren en dat zullen we dan ook doen.”

Van 2-6 december hebben acht NIAZ-auditoren de werking van OPZC Rekem grondig onder de loep genomen door middel van werkplekbezoeken en interviews met patiënten, medewerkers, directieleden, leden van de Raad van Bestuur en verwijzers.
De NIAZ-auditoren waren vooral vol lof over:
• de aanspreekcultuur en openheid
• de doorlooptijd psychodiagnostiek
• het engagement en betrokkenheid van de Raad van Bestuur
• het zelf uitgewerkt registratiesysteem voor opnamecoördinatoren
• het wekelijkse contact met patiënten/bewoners die op een wachtlijst staan
• de patiëntbetrokkenheid
• het project familieparticipatie bij Ouderenzorg

We hebben nu een fraaie startpositie om verder te werken aan kwaliteitsvolle en veilige zorg met de tweede NIAZ-accreditatie in december 2023 als stip aan de horizon.