OPZC Rekem werkt aan NIAZ-accreditatie

OPZC Rekem werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor zijn patiënten en bewoners. Om er zeker van te zijn dat we dat goed doen, hebben we een onafhankelijke organisatie, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) gevraagd ons te beoordelen. Wij noemen het  NIAZ-traject ‘Ons huis op orde’. Dat betekent dat we kritisch zijn en goed naar ons werk kijken, maar ook dat we constant in het oog houden hoe we de zorg kunnen verbeteren. Interne verbeter- en implementatieteams zijn hard aan het werk om onze zorg in kaart te brengen en verder te verbeteren. We weten dat in december 2019 de NIAZ-audit plaats vindt. Dat lijkt nog een hele tijd, maar die gaan we optimaal gebruiken om ons huis op orde te hebben. In die tussenliggende tijd zijn er interne audits om te kunnen bepalen hoe ver we staan binnen het NIAZ-traject. Zo houden we regelmatig interne audits en volgt van 23 tot en met 26 oktober een proefaudit met NIAZ-auditoren.

NIAZ-jaarprijs

NIAZ roept zorgverleners op om innovatieve zorgprojecten in te dienen voor de NIAZ-Jaarprijs. Dit jaar doet voor het eerst een project van OPZC Rekem mee.  Het project ‘De open verpleegpost binnen Ouderenzorg B leefgroep 3’ kreeg bij een interne poll de meeste stemmen en dingt nu mee naar de NIAZ-jaarprijs. Dit project is naast de projecten ‘Centralisatie van herstelgerichte psychodiagnostiek’ en ‘Fixatiearm beleid van PVT MG’ een voorbeeld van hoe medewerkers dagelijks bezig zijn met het verbeteren van de zorg voor onze patiënten en bewoners.

Van 1 tot en met 30 september is het mogelijk om te stemmen op het project dat door OPZC Rekem is ingediend.

https://jaarprijs.niaz.nl/cases/details?id=88

Wat is NIAZ?

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Vlaanderen en in Nederland hun organisatie op orde hebben. Die accreditatie vindt plaats aan de hand van het internationale programma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen, verspreid over de hele wereld. Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Vlaanderen en Nederland is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.