Project: inzet ervaringsdeskundige in een team

Roan, al een tijd actief als ervaringsdeskundige bij OPZC Rekem, neemt deel aan een pilootproject rond herstelondersteunende zorg. Roan werkt nu vier dagdelen per week als ervaringsdeskundige (nog niet in opleiding) op Dagbehandeling 2.  Op zorgeenheid Rehablitatie is Bea dit voorjaar gestart als stagiair-ervaringswerker. Ook in het kader van het pilootptoject. 

Herstelambassadeur Tine is tevreden dat met deze piloot een stap is gezet op weg naar meer herstelgerichte zorg binnen OPZC Rekem. De zorgeenheden Rehabilitatie en Dagbehandeling 2 kwamen hiervoor in aanmerking omdat zij al ver gevorderd zijn in de implementatie van herstelondersteunende zorg, waar het gebruiken van ervaringskennis een belangrijk onderdeel van is.

“Dagbehandeling 2 is al een heel eind op weg met herstelondersteunende zorg. Het was niet moeilijk om er mijn draai te vinden. Natuurlijk is het in het begin moeilijk, maar het is een fijn team, met een open sfeer, waar goed rekening met elkaar wordt gehouden. Ik probeer vanuit het patiëntenperspectief meer inbreng te hebben en de zorg te evalueren door met een andere bril, die van de patiënt, te kijken. Het lukt aardig," zegt Roan enthousiast. Zijn werk lag tijdens het COVID-19 crisis een tijdje stil, maar twee weken na de opstart van Dagbehandeling 2, ging Roan weer aan de slag. “Gelukkig. De lockdown heeft me niet echt goed gedaan. Ik was blij dat ik weer kon komen,” geeft hij aan.

Er wordt rekening gehouden met zijn mening en dat betekent veel voor Roan. “Er wordt gevraagd hoe ik zaken zie. Bijvoorbeeld hoe ik een bepaalde therapie heb ervaren tijdens mijn opname en hoe ik dat anders zou doen. Het is fijn dat daarover wordt gepraat, in het belang van de zorg voor de patiënt.” Zo stelde Roan voor om ‘het tafelgesprek’ anders in te vullen. “Veel patiënten zijn geen praters en vinden het dan ook moeilijk om een gesprek te beginnen. Ik heb visueel gewerkt, namelijk met kaartjes waarop doordachte vragen staan. Zo kreeg ik het gesprek op gang,” legt Roan uit.  Het is nog maar een begin, maar Roan geniet van zijn werk bij Dagbehandeling 2. “Ik ben blij dat ik hier een kans krijg. Zowel naar de zorgeenheid toe, maar ook voor mezelf. Ik overweeg een opleiding te gaan volgen voor ervaringswerker, maar weet nog niet precies welke. Ik weet nu wat het werk inhoudt. Dat is heel belangrijk. Waar ik heel blij mee ben is de klik met de medewerkers. Ik ben zelf niet een ‘mooi voorbeeld’-ervaringsdeskundige. Daarmee bedoel ik dat na mijn ontslag uit OPZC Rekem zeker niet alles in orde was. Ik heb ook nog mijn slechte dagen en daar is begrip voor. En ik kan er over praten. Want ook de patiënten moeten weten dat je aan je herstel moet blijven werken. Het stopt nooit.”

Roan wordt begeleid door Ruben van Arbeidskansen, partner van de VDAB. Samen kijken ze welke mogelijkheden er voor Roan zijn.

Jurgen, de mentor op de zorgeenheid, ziet het werk van Roan zeker als een verrijking. “Hij leert ons dat we niet mogen opgeven. Ook al halen we alles uit de kast. Soms moeten we gewoon nog een keer proberen en nog een keer. En dan lukt het die ene volgende keer wel. Geduld hebben in de huidige ‘ratrace’," aldus Jurgen.

Op de foto:

Bovenste rij: Roan en Tine, benedenste rij: Jurgen en Ruben