Reactie OPZC Rekem op resultaten VIP²

Resultaten VIP2

Voor het eerst zijn door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg de resultaten bekend gemaakt van het Vlaams indicatorenproject (VIP²). Voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn die indicatoren: het suïcidepreventiebeleid, de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift, handhygiëne en patiëntenervaringen (VIP²). Met name het laatste onderdeel omvatte veel vragen die werden voorgelegd aan patiënten. De resultaten zijn te lezen op www.zorgkwaliteit.be

OPZC Rekem is een van ruim 20 psychiatrische ziekenhuizen dat heeft deelgenomen aan het project en is iedere dag opnieuw bezig met het verbeteren van zorg. Dit is een continu proces. Patiëntenbeleving en -participatie zijn processen waar we met veel energie aan werken op weg naar een hogere tevredenheid. Getuige hiervan is de NIAZ-accreditatie die we begin 2020 behaald hebben voor het psychiatrisch ziekenhuis en PVT. NIAZ is een internationale organisatie die zorgorganisaties audit om na te gaan in hoeverre ze de kwaliteit van hun zorg kunnen aantonen. Hierop zijn we erg fier. OPZC Rekem vindt het belangrijk om openbare verantwoording af te leggen en kiest er daarom voor om ook deel te nemen aan VIP2. Als lerende organisatie kunnen we verder groeien om te verbeteren en tegemoet te komen aan verwachtingen van onze patiënten en bewoners.

De resultaten geven onder andere een beeld van hoe de patiënt naar ons kijkt en de zorg beleeft en hieruit blijkt ook dat we stevig de schouders zetten onder verbeterprojecten. OPZC Rekem scoort binnen het onderdeel van patiëntveiligheid bijzonder goed. We streven hier naar 100% en hebben reeds verbeteracties opgezet om hier naar toe te werken. Toch is er nog een weg te gaan, zeker wat betreft de onderdelen aangaande het geven van begrijpelijke informatie, het veiligheidsgevoel van de patiënt tijdens de behandeling en het respecteren van de patiënten.

 De resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling zijn vergelijkbaar met deze van de sector.  Het is duidelijk dat er nog veel verbetermarge is in de gehele sector. De lat wordt – terecht - hoog gelegd.

In  totaal hebben 47 patiënten die met ontslag gingen de enquête ingevuld op een totaal van meer dan 700 per jaar. De meeste vragenlijsten werden ingevuld door patiënten die verbleven op Acute zorg, Rehabilitatie en Ouderenzorg. In 2020 zetten we in op een verhoging van de responsgraad en doen alle zorgeenheden, dus ook PVT en forensische zorg, mee aan deze jaarlijkse enquête.

Klik hier voor het persbericht en de algemene toelichting op de resultaten.