Terugkoppeling bevraging patiënten, bewoners en hun naasten

De COVID-19 crisis stelde ons allemaal voor grote uitdagingen, ook OPZC Rekem. Een crisis als deze is uniek in zijn omvang en zijn gevolgen. Dat zorgde ervoor dat we vanaf maart hebben geprobeerd om met diverse maatregelen het virus buiten de deur te houden.  We hebben zaken goed gedaan, maar er zijn zeker nog leerpunten! Daarom hebben we jullie in augustus een vragenlijst doen toekomen om ons hierover meer input te geven naar een tweede golf toe. We willen de leerpunten en de leerervaringen uit die periode vasthouden.

We mochten in totaal 89 ingevulde vragenlijsten ontvangen van (ontslagen) patiënten en bewoners en 35 formulieren die zijn ingevuld door naasten of steunfiguren.  Waarvoor onze dank.

Graag willen we de resultaten van de bevraging met je delen.

Dit ging volgens jullie meer dan goed:

 • De informatie aan patiënten en bewoners over COVID-19 en het voorkomen van besmetting
 • De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers
 • Het kunnen delen van je gevoelens en bezorgdheden met medewerkers
 • Het aanbod aan therapieën/activiteiten
 • De regels ter plekke voor het bezoek
 • Het opvangen en informeren van bezoekers  aan het Onthaal.
 • De mogelijkheid van naasten om betrokken te worden bij het welzijn van de patiënt/bewoner

Wij zijn tevreden met deze resultaten. Maar het kan altijd beter. Er zijn inmiddels verbeteracties bepaald of al in gang gezet. We geven enkele voorbeelden:

 • Het maken van een nieuwsbrief voor patiënten en bewoners en hun naasten die op de zorgeenheid wordt verdeeld maar die ook terug te vinden is op de website.  De nieuwsbrief verschijnt indien er nieuwe richtlijnen zijn.
 • We blijven zoeken naar mogelijkheden om het contact met naasten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Via beeldbellen contact onderhouden was vaak moeilijk. Er zijn tablets op zorgeenheden, maar de beschikbaarheid van Wifi bleek beperkt. Het uitbreiden van het Wifi-netwerk staat op de agenda van de directie Er wordt gekeken op welke termijn een verdere uitrol mogelijk is.
 • Er wordt bekeken hoe we de communicatie optimaliseren over eventuele besmettingen op de zorgeenheid waar je naaste verblijft.
 • Patiënten en bewoners geven aan dat het moeilijk kan zijn om medewerkers aan te spreken op bijvoorbeeld een goede hygiëne, zoals handen wassen. Staf Nursing neemt dit onderwerp mee in de campagne ‘Spreek je zorgverlener aan’.

Heb je nog vragen over de enquête of ideeën, dan kan je een e-mail sturen info[at]opzcrekem[dot]be