Uitnodiging Similes

Vanuit een samenwerkingsverband tussen Similes, CAW en OPZC Rekem worden bijeenkomsten georganiseerd voor naastbetrokkenen van mensen met een interneringstatuut.
Wat is (on)toerekeningsvatbaarheid? Hoe en wanneer kan iemand ontoerekeningsvatbaar worden verklaard? Kan dergelijke informatie in de praktijk met 100% zekerheid achterhaald worden? Welke rechten heeft de geïnterneerde als ontoerekeningsvatbaarverklaarde?

Prof. dr. Lieve Dams, forensisch psychiater, geeft meer uitleg over de werking van bepaalde interviewtechnieken en psychiatrisch-diagnostische tests.
We hopen je dan te mogen verwelkomen!

Je kan hier de uitnodiging downloaden