Versoepeling bezoekregeling OPZC Rekem vanaf 18 mei

(update 12 mei 2020)

Patiënten en bewoners van OPZC Rekem mogen vanaf 18 mei weer bezoek ontvangen. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar contact met naasten, zij het onder voorwaarden die zijn opgelegd door de overheid. OPZC Rekem doet er alles aan om het bezoek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Hoe regelt u een bezoek?

U kan telefonisch vanaf 13 mei iedere dag bellen met de zorgeenheid voor het maken van een afspraak. Zonder afspraak kan het bezoek niet doorgaan. Het bezoek wordt in overleg met de patiënt/bewoner gepland.
 Tijdens het maken van de afspraak hoort u waar u zich kan melden voor het bezoek. Het bezoek vindt plaats in de daarvoor afgesproken ruimte.

Rond het bezoek geldt een aantal voorwaarden:

 • De patiënt/bewoner bepaalt of en wie hij/zij op bezoek ontvangt
 • Er zijn patiënten die geen bezoek mogen of kunnen ontvangen. We bieden hen alternatieven, bijvoorbeeld beeldbellen.
 • De bezoektijden kunnen afwijken van de gebruikelijke uren en afwijken per zorgeenheid.
 • Er mag één persoon op bezoek komen. meer details worden gegeven door de zorgeenheid.
 • Het bezoek vindt plaats op de zorgeenheid of in de open lucht en duurt maximaal 40 minuten
 • De bezoeker moet voldoen aan de hygiënische richtlijnen, zoals afstand houden, handen wassen en mondmasker gebruiken
 • De patiënt/bewoner wordt begeleid door een medewerker; mogelijk is de medewerker in de buurt als het bezoek plaats vindt.
 • Het begrip bezoek is breed: het mag een familielid zijn, vriend, ervaringsdeskundige of bezoekvrijwilliger
 • Bewoner en bezoeker dienen gedurende 14 dagen geen symptomen van COVID-19 te hebben gehad of positief getest op COVID-19
 • U plant het bezoek minimaal 24 uur op voorhand.
 • Patiënten die behoren tot een risicogroep (ouderen, personen met hart-en vaatziekten en chronische aandoeningen) kunnen alleen als de arts toestemming geeft, bezoek ontvangen.
 • Als blijkt dat de bezoeker verschijnselen van COVID-19 vertoont, dan wordt het bezoek meteen afgebroken.