Manege

OPZC Rekem heeft een eigen manege, waar verschillende therapievormen worden toegepast. Het manegeproject wil achterhalen welke zorgbehoeften bestaan bij de patiënten/bewoners. Van daaruit wordt getracht een zorg op maat te ontwikkelen, met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit. Om optimaal aan de zorgbehoeften te beantwoorden, moet in het manegeproject voldoende expertise opgebouwd worden. Deze expertise zal zoveel mogelijk gebaseerd zijn op evidentie.

Het concept dat het werken met paarden zeer geschikt is bij het helpen van patiënten en bewoners, is gebaseerd op het feit dat paarden zeer gevoelig zijn voor elke vorm van verandering bij de mens. Paarden reageren op basis van de emotionele toestand van de mens. De patiënt kan deze problemen niet verstoppen voor het paard en voelt dat het paard eerlijk reageert op elke echte verandering in zijn toestand. De onvoorwaardelijke acceptatie van het paard zorgt voor vertrouwen, een gevoel van eigenwaarde...

Deze omschrijving toont aan dat EAT (Equine Assisted Therapy) kan ingezet worden voor alle zorgeenheden binnen OPZC Rekem. Elke doelgroep kan de meest geschikte vormen van EAT consulteren. Het manegeproject probeert in te gaan op diverse hulpvragen door een breed scala aan mogelijke therapieën met behulp van het paard: omgaan met en verzorgen van paarden, grondwerk met paarden, observeren van paardentaal en paardengedrag, rijden met zadel, rijden zonder zadel, spiegelen met paarden, Prouty (therapie voor personen met psychose) met paarden, rijden met huifkar en huifbed, arbeidstrajectbegeleiding, ...

Verder wordt er ook gebruik gemaakt van een op maakt gemaakte huifkar (gebruiksvriendelijk voor rolstoelpatiënten) en huifbed (De patiënt ligt op een zeil tussen 2 paardenruggen).