Wonen

In de Woonwijzer kan men terecht voor  observaties, trainingssessies en activiteiten die betrekking hebben op  huishoudelijke competenties van patiënten en bewoners.

koken woonwijzer

Observaties
Via een individuele observatie wordt getracht een zicht te krijgen op de uitvoering van enkele basiscompetenties m.b.t. wonen. Hierrond wordt er, tijdens een gesprek met de patiënt, gevraagd om een beschrijving te geven van zijn/haar woonervaringen uit het verleden, de mogelijkheden van het moment en de verwachtingen naar de toekomstige woonsituatie.

Trainingsessies
In de trainingsessies komen volgende vaardigheden aan bod: leren wassen en strijken, maaltijden bereiden, poetsen, kennis van het openbaar vervoer...

Activiteiten
In de Woonwijzer kan in kleinere groepen een, voor de patiënt/bewoner zinvolle, activatie  in een omgeving buiten de eigen zorgeenheid aangeboden worden.
Zo kan men naar de Woonwijzer komen om andere mensen te ontmoeten en er samen zelfgekozen gerechten klaar te maken.
Er bestaat ook de mogelijkheid om individueel huishoudelijke klusjes te komen doen zoals de koelkast opruimen, planten water geven, papier en glas buiten zetten, …