Onthaaltraject

Sinds begin 2014 is OPZC Rekem gestart met een nieuw onthaalbeleid.
Dit bestaat uit verschillende elementen:

  • Peter/meterschap: elke nieuwe medewerker wordt gedurende een tweetal weken  gekoppeld aan een meter of peter. Zij zijn het ankerpunt deze eerste weken. Zo wordt belangrijke basisinformatie  direct overgedragen op de nieuwe collega.
  • 2 Onthaaldagen: deze onthaaldagen laten  nieuwe medewerkers ontdekken wat ze van OPZC Rekem als werkgever kunnen verwachten. Tevens worden er belangrijke thema’s onder de loep genomen worden zoals het arbeidsreglement; patiëntenrechten en ombudsdienst; ondernemingsplan 2016-2020; leven, kwaliteit en patiëntveiligheid…
  • Onthaalcoördinator: de nieuwe medewerker wordt doorheen het 1e jaar van zijn indiensttreding opgevolgd door een onthaalcoördinator. Er worden een 3-tal gesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken wordt vooral gepeild naar het welbevinden van de nieuwe medewerker op diens nieuwe werkplek. Zo kan er in een veilige omgeving  afgetoetst worden of alles goed verloopt.
  • Rondleiding: nieuwe medewerkers kunnen deelnemen aan een rondleiding op de campus te Rekem. Zo leren ze de werking van de verschillende zorgafdelingen, het therapiegebouw, de manege en administratieve/ondersteunende diensten kennen.