Onthaaltraject

Voor elke nieuwe medewerker voorziet OPZC Rekem een onthaaltraject tijdens het eerste jaar van indiensttreding.
Dit bestaat uit verschillende elementen:

  • Peter/meterschap: elke nieuwe medewerker wordt gedurende een tweetal weken  gekoppeld aan een meter of peter. Zij zijn het ankerpunt deze eerste weken. Zo wordt belangrijke basisinformatie  direct overgedragen op de nieuwe collega.
  • 2 Onthaaldagen: deze onthaaldagen laten  nieuwe medewerkers ontdekken wat ze van OPZC Rekem als werkgever kunnen verwachten. Tevens worden er belangrijke thema’s onder de loep genomen worden zoals het arbeidsreglement; patiëntenrechten en ombudsdienst; ondernemingsplan 2016-2020; leven, kwaliteit en patiëntveiligheid…
  • Onthaalcoördinator: de nieuwe medewerker wordt doorheen het eerste jaar van zijn indiensttreding opgevolgd door een onthaalcoördinator. In een veilige omgeving wordt er gepeild naar het welbevinden van de nieuwe medewerker op diens nieuwe werkplek. Zo wordt er afgetoetst of alles goed verloopt.