Inleefdagen

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) wil de vragen van leerlingen en studenten die interesse tonen in de werking van een psychiatrisch zorgcentrum positief kunnen beantwoorden.
 Als leerling middelbaar onderwijs kan je de vraag krijgen om een stage te lopen om kennis te maken met een mogelijke toekomstige werkomgeving, of je wil dit doen in functie van een sociale stage of sociaal engagement, spontaan of op vraag van jouw school.

Wij willen hier graag zo goed mogelijk aan beantwoorden. Doordat OPZC Rekem met patiënten en bewoners met een psychische ziekte of beperking werkt, is het niet eenvoudig om hier stages te organiseren omwille van de privacy van de patiënt/bewoner en het beroepsgeheim. Ook zijn er enkele organisatorische aspecten die dergelijke stages niet vanzelfsprekend maken.
Omwille van deze redenen organiseert OPZC Rekem als alternatief infomomenten specifiek voor leerlingen secundair onderwijs, zodat we toch tegemoet kunnen komen aan jouw vraag en de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie beter bekend kunnen maken.

Een infomoment bestaat uit een interview dat je kan komen afnemen met één van de collega's van een bepaalde vakgroep (verpleegkundige, psychologen, therapeuten). Ze maken graag max. 1 uurtje vrij voor dit interview.

Het aanvragen van dit infomoment kan via saskia.agten[at]opzcrekem[dot]be.

Ook andere Limburgse gezondheids- en welzijnsorganisaties organiseren deze inleef- en kennismakingsmomenten of specifieke kijkstages. Indien je een kijkstage wil volgen, kan je via de website van de Vlaamse zorgambassadeur een aanvraag indienen (http://ikgaervoor.be/inleefmomenten). POM Limburg gaat dan op zoek naar een stageplaats voor jou. Op hun website vind je ook heel wat info over zorgberoepen, zorgopleidingen...

Wij wensen je alvast veel succes met het begin van een boeiende carrière, welke richting je ook wil uitgaan.

Contact

stagecoördinator
Saskia Agten
089 22 23 05
saskia.agten [at] opzcrekem.be