Verpleegkundige Ouderenzorg

Het cluster Ouderenzorg  biedt behandeling en begeleiding op maat aan ouderen. Daarbij staat de patiënt centraal. Zijn zorgbehoeften vormen het uitgangspunt van de behandeling.

Leefgroepen 1 en 2 richten zich op ouderen met een matige tot ernstige dementie, in combinatie met gedrags- en/of stemmingsproblemen. Het doel is om, door de gedrag- en/of stemmingsstoornis zoveel mogelijk te stabiliseren, te bekomen dat de oudere terug op een aangename manier kan functioneren binnen de thuissituatie of binnen een thuisvervangend milieu zoals een woonzorgcentrum.

Binnen leefgroep 3 kunnen 65-plussers terecht wiens psychische kwetsbaarheid het gevolg is van een alcoholverslaving. Daarnaast staat deze leefgroep ook in voor de begeleiding van patiënten met het syndroom van Korsakov. De bedoeling is om de patiënt inzicht te verschaffen in zijn ziektebeeld en handvaten aan te reiken om te leren omgaan met de beperkingen die hij ondervindt, zodat de patiënt een nieuwe balans kan vinden en de regie over zijn eigen leven terug kan opnemen.

Leefgroep 4 is een gespecialiseerde psychiatrische zorgeenheid voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid (vb. depressie, angst,…) die zorgt voor problemen in het dagdagelijks functioneren. Het doel is de patiënt allereerst een specifieke behandeling voor zijn psychiatrisch probleem te bieden en daarnaast te helpen om oplossingen te zoeken voor de dagelijkse problemen opdat hij uiteindelijk zelf de regie over zijn leven terug kan opnemen.

Functieomschrijving

Je werkt als verpleegkundige binnen een multidisciplinair team waarbinnen je volgende verantwoordelijkheden hebt:

 • De dagelijkse begeleiding van de leefgroep in overleg met je collega’s, gerichte observaties doen en een correcte rapportage maken
 • Individuele begeleiding; vanuit een vertrouwensrelatie ondersteuning bieden aan de jou toegewezen patiënten/bewoners
 • Deelname aan overlegvergaderingen; klinische vergadering over behandelingsplannen, werkvergadering, teamoverleg rond samen-werking…
 • Instaan voor de specifieke verpleegkundige akten

Functievereisten

 • Je beschikt over een diploma van verpleegkunde
 • Let op: indien je over een buitenlands diploma beschikt dien je een gelijkstelling van je diploma voor België in je bezit te hebben
 • Je beschikt over voldoende maturiteit en affiniteit om met onze doelgroepen te werken
 • Je kan goed samenwerken en functioneren in een multidisciplinair team
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je bezit doorzettingsvermogen en bent consequent
 • Je bent sterk in communiceren en motiveren
 • Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee om op onregelmatige tijdstippen en uren te werken ( werken met vroege – late shiften – weekenden en feestdagen, nachtdiensten)

Specifiek voor LG 1 en 2:

 • Je bent bij voorkeur geschoold als geriatrisch verpleegkundige
 • Je hebt een goede kennis van de somatiek van de oudere

Specifiek voor LG 4:

 • Je hebt kennis van/ervaring met persoonlijkheidsstoornissen

Ons aanbod

 • Zowel deeltijdse als voltijdse contracten
 • Een boeiende werkomgeving
 • Loon volgens de salarissen van OPZC Rekem
 • Gunstige arbeidsvoorwaarden (o.a. 35 vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…)

Kandidaturen

Kandidaten dienen hun sollicitatiebrief met CV en kopie van het diploma te sturen naar:

Snoeks Inge, Dienst personeelsbeheer

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Daalbroekstraat 106 , 3621 Rekem

Email : inge.snoeks[at]opzcrekem[dot]be

Share buttons