Crisisopname

Gedwongen opname spoedprocedure

Wanneer er snel gehandeld moet worden, neemt de politie in zo'n crisissituatie contact op met de procureur des koning en de (huis)arts. De arts maakt eerst een verslag op. In dit verslag beoordeelt hij de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Daarna beslist de procureur of de persoon voor observatie wordt opgenomen of niet. De procureur stelt de vrederechter in kennis van de opname voor observatie in een psychiatrische inrichting. De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. De instelling heeft tien dagen de tijd om over de opname een advies te geven. Na deze periode ((de vrederechter moet binnen deze 10 werkdagen geweest zijn, anders is er een procedurefout) komt de vrederechter naar de instelling. In een zitting worden alle partijen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen blijft in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen.

De persoon wordt alleen gedwongen opgenomen indien:

  • hij/zijj geestesziek is;
  • hij/zij een gevaar betekent voor zichzelf of anderen;
  • hij/zij weigert zich te laten behandelen;
  • de situatie dringend is.

Downloads

Gedwongen opname geneeskundig verslag

63.47 KB

Gedwongen opname verzoekschrift

300.70 KB