Kwaliteit van zorg

OPZC Rekem ziet kwaliteit als een integraal onderdeel van management en leiderschap. Vertrekkende vanuit visie, waarden en ambitie wordt gestreefd naar de realisatie van strategische doelen die binnen een dienst of zorgeenheid vertaald worden in een concreet plan met acties en engagementen. In dit proces van beleidscyclus zijn de waarden verbondenheid en zorgzaamheid een belangrijke spiegel, evenals het creëren van betrokkenheid en draagvlak.

Kwaliteit schrijft zich in in een systeem middels tools en systemen. Bekende systemen zijn het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarin medewerkers leren door te melden, dit bespreekbaar te maken (in een no blame cultuur) en te komen tot verbetering of verandering (PDCA). Tools die gehanteerd worden zijn methodieken uit het riskmanagement zoals prospectieve risico-analyse en meer bekend en toegepast de retrospectieve risisco-analyses (Prisma). Zorgeenheden die regelmatig Prisma-analyses uitvoeren onder leiding van opgeleide prisma-begeleiders, ervaren dit als waardevol, relevant en een goed moment voor reflectie en samen zoeken naar acties die de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid verhogen. In de aanloop naar accreditering wordt gezorgd voor een goede basis (ROP’s) zodat gestructureerd met een duidelijk doel en timing ook de externe toets doorstaan wordt, door vooral intern te versterken en te verbinden.
Uitdagingen: de patiënt die hier wordt geholpen heeft recht op ‘een behandeling op maat van de patiënt’ en zorg die ‘veilig is voor de patiënt’. Dit zijn de 2 uitspraken die de zorgprofessionals in OPZC Rekem op kop hebben gezet als topic voor Goede Psychiatrische Zorg. Instrumenten, tools en systemen zijn ondersteunend om het spanningsveld tussen kwaliteit van zorg (primair en secundair), performantie (efficiëntie) en teamwerk (betrokkenheid en tevredenheid) tot een mooi geheel te smeden. Dat is en blijft vooral mensenwerk.