Opname PVT

Een verzoek tot opname in de reguliere PVT,  PVT Rekem en PVT Rado, loopt via de opnamecoördinator en/of de maatschappelijk assistent. Met de verkregen gegevens van een intakeformulier wordt een dossier opgesteld. Vervolgens vindt een verkennend gesprek met de kandidaat-bewoner plaats, in aanwezigheid van familieleden en/of verwijzer wordt het nodige besproken met de behandelende arts en/of arts van de zorgeenheid.  Hierbij wordt er rekening gehouden met een aantal opnamecriteria. Bij een positief besluit, wordt de kandidaat op de wachtlijst van de meest geschikte groep geplaatst om een zo optimaal mogelijk verblijf binnen de meest geschikte PVT-zorgeenheid te kunnen garanderen. Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt er gekeken naar de volgorde van de wachtlijst, maar ook naar de leefgroep, de afweging van het belang van de veiligheid van de context en het belang van participatie aan het maatschappelijk gebeuren, de mogelijkheden voor de kandidaat, de draagkracht van het team… 

Contact

maatschappelijk assistent/opnamecoördinator PVT
Sabine Bringmans
089 22 28 60
sabine.bringmans [at] opzcrekem.be