Praktisch

Wat dient meegenomen te worden bij opname:

Administratief

 • (elektronische) identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning;
 • naam, adres en telefoonnummer van een familielid of vertrouwenspersoon;
 • voor personen met een buitenlandse woonplaats : het formulier of de kaart van het buitenlands ziekenfonds;
 • formulier of kaart van de hospitalisatieverzekering;
 • in geval van arbeidsongeval : naam, adres van de werkgever, naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van ongeval.

Medisch

 • eventuele verwijsbrief van de behandelende arts
 • alle medische informatie nodig voor opname (bloedgroepkaart, uitslagen van vorige onderzoeken,...)

Persoonlijk

 • toiletgerief;
 • kledij voor overdag en voor ’s nachts;
 • sportkleding (sportschoenen bij voorkeur met lichtgekleurde zolen);
 • toiletartikelen;
 • handdoeken en washandjes;
 • wekker;
 • ontspanningslectuur, discman of mp3-speler, enzovoort;
 • telefoonnummers en adressen van familieleden en vrienden;
 • (brief)papier, pen, enveloppen en postzegels;
 • mobiele telefoon;
 • kleingeld.

Dag van opname

 • aanmelden bij het onthaal op het geplande uur of rechtstreeks aan de zorgeenheid indien dit zo werd afgesproken;
 • er wordt een opnameverklaring met info over financiële voorwaarden opgesteld en ter ondertekening voorgelegd;
 • een opname in het ziekenhuis roept een aantal vragen op, maakt je onzeker, misschien zelfs angstig;
 • we vertrekken vanuit problematiek van de patiënt;
 • van daaruit bouwen we een behandeling op en zoeken we naar oplossingen.

Wat wordt best niet meegenomen

Neem zo weinig mogelijk geld en kostbaarheden mee. OPZC Rekem is een openbaar gebouw waar dagelijks veel mensen komen. Hierdoor bestaat het risico van diefstal. In geval van vermissing of diefstal is OPZC Rekem niet aansprakelijk.

Dieren in het ziekenhuis

Om redenen van hygiëne en veiligheid hebben dieren geen toegang tot het ziekenhuis. Enkel geattesteerde en gevaccineerde assistentiehonden kunnen, indien er geen alternatief is en mits naleving van een aantal strikte voorzorgsmaatregelen, beperkt toegang krijgen. Indien een patiënt naar het ziekenhuis komt vergezeld van een assistentiehond moet er vooraf contact genomen worden met de opnamcoördinator en moeten er met familie of andere contactpersonen de nodige afspraken gemaakt worden zodat zij kunnen instaan voor de zorg van de assistentiehond.