Vrijwillige opname

Geplande vrijwillige opname

Een aanmelding gebeurt via het centrale nummer 089 22 20 25. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. De aanmelding komt terecht bij de opnamecoördinator van de betrokken zorgeenheid. Hier gebeurt een uitgebreide intake of anamnese. Een psychiater zal de hulpvraag evalueren en de opnamecoördinator geeft advies . Als de persoon zelf kiest voor een opname kan hiertoe overgegaan worden.

Indien er op het ogenblik van aanvraag geen bed vrij is wordt de persoon op een wachtlijst geplaatst en wordt tijdens de tussenperiode op de hoogte gehouden over de evolutie. Indien blijkt dat OPZC Rekem geen therapeutisch antwoord kan bieden voor de hulpvraag, dan ontvangt de persoon een gerichte doorverwijzing of advies. Bij een opname op een zorgeenheid van  langdurige zorg is het mogelijk dat er pas na een proefperiode overgegaan wordt tot een opname.

 

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be