Diagnostiek

Het Psychodiagnostisch Centrum heeft als doel de probleemomschrijving en de diagnose zo correct en accuraat mogelijk te stellen in functie van een behandelplan op maat van de zorgvrager. Hiertoe kan beroep gedaan worden op de expertise van verschillende psychologen in OPZC Rekem.

Op vraag van een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, verpleegkundig leidinggevende…) wordt psychodiagnostisch onderzoek verricht bij een patiënt die reeds in behandeling is binnen OPZC Rekem. Een aanvraag wordt ingediend om onderzoek te doen naar het intelligentieniveau, het cognitief functioneren, de persoonlijkheids-structuur, mogelijke ontwikkelings-stoornissen... Voor het onderzoek wordt ook nauw samengewerkt met psycholoog en psychiater. Ook de patiënt ontvangt een verslag van de testafname.