Samenwerkingsverbanden

OPZC Rekem werkt al jaren nauw samen met verschillende gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zowel op beleids- als op patiëntenniveau.
Op die manier maakt OPZC Rekem deel uit van een netwerk dat de zorg en de patiënt centraal stelt.

Noolim/hersteloase
NOOLIM staat voor het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg en beslaat de 19 gemeenten van Oost-Limburg. De partners van Noolim hebben samen éénzelfde doel: een kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt in zijn leefomgeving.

Noolim beheert hersteloase 't Kwartier, een ontmoetingsplek opgebouwd voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Iedereen kan er tot rust komen, maar ook aan de slag gaan met verder herstel. Er wordt op zoek gegaan naar wat mensen hun mogelijkheden zijn en er wordt nagedacht over de uitbouw van een herstelondersteunende omgeving en geestelijke gezondheidszorg.
Meer informatie:

- Uitnodiging inloophuis

GGZ-netwerk forensisch (hof van beroep Antwerpen)
Hoe zitten onze rechtbanken en hoven in elkaar? Ontdek hier de werking en organisatie van onze rechtbanken en hoven.

HospiLim
HospiLim  bevordert het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra door een gemeenschappelijk overlegplatform.

SPIL
Het overleg-platform GGZ SPIL bevordert de geestelijke gezondheidszorg in Limburg via ondersteuning, coördinatie van overleg en samenwerking,

Zorgnet Icuro
Zorgnet-Icuro  is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.

ERNAH
Het Euregionaal project Niet-Aangeboren Hersenletsels (ERNAH)  focust zich op de problematiek van niet-aangeboren hersenletsels.

Beschut wonen 't Veer
Vzw ’t Veer biedt woonrehabilitatie, psychosociale ondersteuning en activering aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Beschut wonen Min
Beschut Wonen Min biedt meerderjarige mannen die geïnterneerd en vrij op proef zijn de mogelijkheid om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren.

Kinderpsychiatrisch centrum Genk
KPC Genk is een ziekenhuisassociatie tussen het ZOL, Maria-ziekenhuis Noord-Limburg, Asster en OPZC Rekem.

Activiteitencentrum Locomotief
Het dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem voor personen van 18 jaar of ouder met een langdurige psycho-sociale problematiek.

Activiteitencentrum de Start
Het dagactiviteitencentrum de Start in Genk stelt zijn deuren open voor wie op zoek is naar een zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding en nood heeft aan sociale contacten.

Activiteitencentrum 't Lokaal
Activiteitencentrum 't Lokaal in Antwerpen is een samenwerking met Beschut Wonen 't Veer. Zij streven naar het kunnen uitvoeren van betekenisvolle activiteiten om re-integratie tot een goed einde te brengen.

Ziekenhuis Oost-Limburg
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een dynamisch ziekenhuis met 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen.

Ziekenhuis Maas en Kempen
ZMK wil als algemeen basisziekenhuis kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke basis zorg- en dienstverlening aanbieden, in nauwe samenwerking met alle andere zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen in de (Eu)regio en met de partnerziekenhuizen Ziekenhuis Oost-Limburg en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

Mané
vzw Mané is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.

Menos
vzw Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, OPZC Rekem, vzw CGG/LITP en de huisartsenvereniging vzw Prometheus. Menos wil door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners een zorgketen ontwikkelen voor ouderen met psychische problemen of dementie en de mensen die betrokken zijn in hun zorg

WZC 't Kempken
Een samenwekringsverband bestaande vorming en consultancy in het kader van het provinciaal subsidiereglement voor de bevordering van de samenwerking tussen de sector van de geestelijke gezondheidszorg en de woonzorgcentra.