Vorming

OPZC Rekem organiseert vormingsavonden gericht naar partners en verwijzers in de zorgsector. Informatie van eerdere vormingsavonden is via onderstaande downloads te raadplegen.

 

28.11.2013 Syndroom van Korsakov: Als je niet meer weet...dat je vergeet...
19.05.2014 Walk on: ervaringsgericht wandelen naar herstel
26.03.2015 Voorstelling werking Ouderenzorg
05.05.2015 Vormingsavond voor huisartsen m.b.t. het nieuwe opnamebeleid
16.09.2016 Forensische psychiatrie in Vlaanderen: medium security
11.10.2016 Symposium Groeien in herstel - Samen in balans