Acute Zorg 1

Acute zorg 1 is een psychiatrische intensieve zorgeenheid voor opname en crisisbehandeling met gesloten deur. Acute zorg 1 richt zich tot volwassenen (18-65 jaar) met een acute en/of ernstige psychiatrische problematiek waarbij intensieve observatie en begeleiding nodig is. Opnames gebeuren zowel op vrijwillige basis (na verwijzing door de huisarts, spoeddienst,…) als via een gedwongen opname. Op de zorgeenheid beschikken we over twee units: de crisis- en de opname-unit. De totale opnamecapaciteit bedraagt 20 bedden.

Crisisunit

Met opname- en afzonderingskamers wordt een prikkelarme en rustgevende omgeving aangeboden waarin de nadruk ligt op stabilisatie en herstel. Rust en duidelijkheid worden geboden via het algemene kader van regels en afspraken, alsook door de aangepaste structuur en consequente basisattitude van het personeel. Het therapeutisch klimaat is individugericht en antiregressief. Er wordt individuele begeleiding geboden (intensive care).

Contact

programmacoördinator
Elke Dox
089 22 25 03
elke.dox [at] opzcrekem.be
psychiater
Hendrik Verslegers
089 22 20 02
hendrik.verslegers [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Jolien Gybels
089 22 28 52
jolien.gybels [at] opzcrekem.be
psycholoog
Katrien Kuypers
089 22 28 10
katrien.kuypers [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende
Maria Pellin
089 22 25 80
maria.pellin [at] opzcrekem.be
psychiater
Rikka van de Velde
089 22 20 02
rikka.vandevelde [at] opzcrekem.be