Modules Acute Zorg 1

Crisismodule

buitenkant gebouw acute zorg
 • Methodieken/therapeutisch aanbod
  De aanpak is sterk geïndividualiseerd, met intensieve medische, sociale en psycho-logische observaties en interventies. Naast de individuele behandeling gebeurt bij elke patiënt een systeemtherapeutische interventie (in de vorm van een partner- of gezinsgesprek) en zij worden van bij aanvang betrokken in de hulp. Indien mogelijk volgen deze patiënten ook een deel van het programma van de observatiegroep. Het crisisontwikkelingsmodel wordt gehanteerd als kader om om te gaan met crisis.

Detoxmodule

 • Doelgroep
  Deze module richt zich op personen die vertoeven in een middelengerelateerde medisch-psychiatrische crisis (intoxicaties, ontwenningen, middelengerelateerde psychische stoornissen,…) die zich acuut manifesteert.
   
 • Doelstellingen
  Behandeling is gericht op detoxificatie en het onder controle krijgen en houden van de ontwenningsverschijnselen. Het vergroten van het inzicht en de kennis omtrent eigen middelengebruik wordt nagestreefd. Tevens wordt getracht de motivatie voor verdere behandeling te stimuleren. Gepaste nazorg of behandeling wordt samen met de patiënt besproken.
   
 • Behandelduur
  Maximaal twee weken.
   
 • Methodieken/therapeutisch aanbod
  De aanpak is sterk geïndividualiseerd, met intensieve medische, sociale en psychologische observaties en interventies. Naast de individuele behandeling gebeurt bij elke patiënt een systeemtherapeutische interventie (in de vorm van een partner- of gezinsgesprek) en zij worden van bij aanvang betrokken in de hulp. Indien mogelijk volgen deze patiënten ook een deel van het programma van de observatiegroep. Er wordt gewerkt met een geleidelijke opbouw van vrijheden zodoende de kans op herval op korte termijn te beperken. Indien nodig worden deze patiënten een prikkelarme en rustgevende omgeving aangeboden. Motiverende gespreksvoering heeft steeds een vaste plaats binnen het behandelaanbod ongeacht het stadium van motivatie van patiënt.

Observatie en behandelmodule

binnenkant gebouw acute zorg
 • Doelgroep
  Er wordt gefocused op de observatie, stabilisatie en behandeling van volwassen met een acute psychiatrische problematiek die een gesloten deur nodig hebben. Diagnostisch kan het gaan om verschillende ziektebeelden.
   
 • Doelstellingen
  In deze module wordt gericht op het inventariseren van klachten via uitgebreide anamnese, observatie, contacten met familie en/of betrokken netwerk, om zo tot een diagnose en indicatiestelling te komen. Vandaaruit wordt een individueel behandelplan samen met patiënt  en indien mogelijk en aangewezen met het netwerk opgesteld om zo het herstel te bevorderen, het niveau van het functioneren te vergroten en maximale re-integratie van de patiënt te bewerkstelligen.
   
 • Behandelduur
  Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke opnameduur binnen deze setting.
   
 • Methodieken/therapeutisch aanbod
  Het behandelaanbod is structurerend – gedragstherapeutisch van aard, met oog voor het systeem. Er is een stabiel dag- en weekritme en er wordt een zo groot mogelijke voorspelbaarheid nagestreefd. De activiteiten gebeuren deels individueel en deels in groep. Er is veel ruimte voor een op maat gesneden aanpak. De psychiater, psycholoog en maatschappelijk assistent verzorgen een individueel aanbod. Er wordt gewerkt met mentoren. Daarnaast is er een ruim aanbod van verscheidene therapiesessies in groep. Er wordt gezocht naar een individueel evenwicht tussen rust en activiteit. Patiënten worden maximaal gestimuleerd in het nemen van verantwoordelijkheid. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van kamerprogramma’s om overprikkeling tegen te gaan of externe stimuli te doseren.