Acute Zorg 2

ACUTE ZORG 2A

centrale binnenplaats acute zorg 2

ACUTE ZORG 2B

 • Doelgroep
  De zorgeenheid Acute Zorg 2B is een gespecialiseerde psychiatrische zorgeenheid gericht op volwassenen uit de regio met een middelenprobleem die wensen (of tenminste ernstig overwegen) hun middelenmisbruik onder controle te krijgen. De focus ligt op alcohol- en medicatiemisbruik. Nieuwe opnames verlopen altijd via de zorgeenheid Acute Zorg 1 owv. de mogelijke  ontwenning. We maken een uitzondering voor doorverwijzingen van andere ziekenhuizen waar de ontwenning dan reeds plaats heeft gevonden.  Bij een heropname zal er bekeken worden of dit rechtstreeks kan of via Acute Zorg 1 dient te verlopen. Op de zorgeenheid Acute Zorg 2B wordt steeds in volledige opname gestart. Er kan overgeschakeld worden naar dagverpleging ikv. de afbouw van de behandeling en wanneer er richting ontslag wordt gewerkt.
   
 • Doelstellingen
  Tijdens de opname wordt er gewerkt rond concrete en haalbare doelstellingen. Deze doelstellingen worden samen met de patiënt  geformuleerd en geëvalueerd. Bijvoorbeeld het stimuleren van zelfinzicht, het aanleren van alternatief gedrag ten aanzien van risicosituaties voor middelenmisbruik, het optimaliseren van een adequate levensstijl.
   
 • Behandelduur
  De behandeling bestaat uit maximaal 14 weken. Indien de patiënt  vroegtijdig met ontslag gaat, kan er ten vroegste na 4 weken een heropname plaatsvinden. Een intake kan reeds eerder aangevraagd worden.
   
 • Therapeutisch aanbod/methodieken
  Het programma op Acute Zorg 2B is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Het programma vindt voor het grootste deel in groep plaats. De familie wordt betrokken in de verschillende fases van behandeling. Na de ontwenningsfase volgt de behandelfase. Deze is gericht op een zinvol leven zonder het gebruik van verslavende middelen. Tijdens de ontslagfase staan nazorg en terugvalpreventie centraal.

Contact

verpleegkundig leidinggevende anne vanempten
verpleegkundig leidinggevende
Anne Vanempten
089 22 25 31
programmacoordinator elke dox
programmacoördinator
Elke Dox
089 22 25 03
psychiater
Fanny Eeckhout
089 22 20 02
Psychiater
Frank Meuleman
089 22 20 02
Psychiater
Guido Thijskens
089 22 20 02
Psycholoog
Iris Machiels
089 22 28 11
Maatschappelijk assistent
Katrien Campsteyn
089 22 28 51