Modules AZ3

ACUTE ZORG 3A

Module observatie, diagnostiek en oriëntatie

Deze module richt zich op mensen die door psychische moeilijkheden zijn vastgelopen en voor wie een kortdurende observatie met diagnostische oppuntstelling en/of kortdurende behandeling aangewezen is. Na deze periode wordt met jou gekeken hoe je bent geëvolueerd in het behandelproces en of verdere behandeling aangewezen is. Samen wordt bekeken welke verdere behandeling het meest geschikt is.

buitenkant gebouw acute zorg 3

Module detox

Deze module richt zich op personen met een middelenprobleem (alcohol/medicatie) die het behandelprogramma op Acute zorg 2B gaan volgen. De ontwenning van alcohol of medicatie gebeurt op Acute Zorg 3A.

buitenkant gebouw acute zorg 3

Module Stemming en Angst

Deze module richt zich op de behandeling van personen met een stemmingsstoornis en/of een angstproblematiek.

Module Bed-Op-Recept

De module richt zicht tot ambulante patiënten (met een borderline problematiek) waarbij een BOR-regeling afgesproken is.