Forensische Zorg 1

Forensische zorg 1 is het kliniek-gedeelte van het forensisch cluster. Hier staan behandeling en verandering centraal. Een eerste opname gebeurt altijd via de oriëntatiegroep van waaruit iemand doorstroomt naar de meest geschikte vervolgzorg. Forensische zorg 1 herbergt 3 leefgroepen. Vanuit de leefgroep waar hij verblijft, volgt de patiënt de op dat ogenblik meest passende module.

  • de oriëntatiegroep is de leefgroep met de meeste beveiliging en minste vrijheden. Het is de plek waar men toekomt vanuit de strafinrichting en vertrouwen nog moet verdienen. Het is ook de plek waar patiënten vanuit het forensisch zorgcircuit in crisis opgenomen worden als er nood is aan een gesloten deur, veel persoonlijke aandacht door personeel en een heel duidelijke structuur;
     
  • groep 1 is een leefgroep waar heel ondersteunend wordt gewerkt rond de dagdagelijkse dingen, door personeel veel hulp geboden wordt, hand-in-hand op een heel individuele manier. Doelgroepen zijn bv. geïnterneerden met een verstandelijke beperking of een psychotische problematiek;
     
  • in groep 2 ligt de nadruk op het samenleven met anderen, zelfredzaamheid is vaak geen probleem en de grootste nadruk ligt op het verkennen en verruimen van eigen mogelijkheden en beperkingen, bv. in het omgaan met anderen. Doelgroepen zijn voornamelijk geïnterneerden met een persoonlijkheidsproblematiek.
kamer patient forensische zorg

Contact

verpleegkundig leidinggevende
Anja Stijnen
089 22 24 31
anja.stijnen [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Edith Meers
089 22 24 03
edith.meers [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Eva Zapata
089 22 28 45
eva.zapata [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Ivory Nelissen
089 22 28 41
ivory.nelissen [at] opzcrekem.be
psychiater
Jan de Laender
089 22 20 02
jan.delaender [at] opzcrekem.be
psycholoog
Joyce Pairoux
089 22 28 04
Joyce.pairoux [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende
Kevin Houben
089 22 24 41
kevin.houben [at] opzcrekem.be
psycholoog
Olivia Van Raemdonck
089 22 28 06
olivia.vanraemdonck [at] opzcrekem.be
Psychiater
Sarah Lefèvre
089 22 20 03
sarah.lefevre [at] opzcrekem.be
psycholoog
Sofie Neven
089 22 28 01
sofie.neven [at] opzcrekem.be
psycholoog
Steffie Vanhoudt
089 22 28 07
steffie.vanhoudt [at] opzcrekem.be