Forensische Zorg 1

Forensische zorg 1 is het kliniek-gedeelte van het forensisch cluster. Hier staan behandeling en verandering centraal. Een eerste opname gebeurt altijd via de oriëntatiegroep van waaruit iemand doorstroomt naar de meest geschikte vervolgzorg. Forensische zorg 1 herbergt 3 leefgroepen. Vanuit de leefgroep waar hij verblijft, volgt de patiënt de op dat ogenblik meest passende module.

  • de oriëntatiegroep is de leefgroep met de meeste beveiliging en minste vrijheden. Het is de plek waar men toekomt vanuit de strafinrichting en vertrouwen nog moet verdienen. Het is ook de plek waar patiënten vanuit het forensisch zorgcircuit in crisis opgenomen worden als er nood is aan een gesloten deur, veel persoonlijke aandacht door personeel en een heel duidelijke structuur;
     
  • groep 1 is een leefgroep waar heel ondersteunend wordt gewerkt rond de dagdagelijkse dingen, door personeel veel hulp geboden wordt, hand-in-hand op een heel individuele manier. Doelgroepen zijn bv. geïnterneerden met een verstandelijke beperking of een psychotische problematiek;
     
  • in groep 2 ligt de nadruk op het samenleven met anderen, zelfredzaamheid is vaak geen probleem en de grootste nadruk ligt op het verkennen en verruimen van eigen mogelijkheden en beperkingen, bv. in het omgaan met anderen. Doelgroepen zijn voornamelijk geïnterneerden met een persoonlijkheidsproblematiek.
kamer patient forensische zorg

Contact

psycholoog Alessandro Sica
psycholoog
Alessandro Sica
089 84 73 82
verpleegkundig leidinggevende anja stijnen
verpleegkundig leidinggevende
Anja Stijnen
089 84 73 61
programmacoordinator Edith Meers
programmacoördinator
Edith Meers
089 84 70 46
Psychiater
Guido Thijskens
089 84 70 24
psycholoog
Ilse Peereboom
089 84 73 61
psychiater
Jan de Laender
089 84 70 24
maatschappelijk assistent
Joke Simenon
089 84 75 52
psycholoog karen penxten
psycholoog
Karen Penxten
089 84 73 92
maatschappelijk assistent
Myrna Claes
089 84 75 53
verpleegkundig leidinggevende
Kevin Houben
089 84 73 81
psycholoog wouter stassen
psycholoog
Wouter Stassen
089 84 73 72