Forensische Zorg 1

Forensische zorg 1 is het kliniek-gedeelte van het forensisch cluster. Hier staan behandeling en verandering centraal. Een eerste opname gebeurt via Forensische zorg 1. Forensische zorg 1 herbergt 3 leefgroepen. Vanuit de leefgroep waar hij verblijft, volgt de patiënt de op dat ogenblik meest passende module.

  • Forensische zorg 1A is een afdeling die bestemd is voor crisis en time out. OPZC Rekem voorziet in een crisisfunctie voor het forensische zorgcircuit Rekem - Antwerpen. Daarnaast voorziet OPZC Rekem in een time out - functie voor zorgpartners in het Hof van Beroep Antwerpen. Forensische zorg 1A is een leefgroep met een hoge mate van beveiliging en een strikt gereglementeerd therapeutisch klimaat.
  • Forensische zorg 1B is de opname -en behandelafdeling van de forensische kliniek. Hier wordt ondersteunend en gestructureerd gewerkt aan het voorkomen van (nieuwe) delicten. Naast een evidence based uitgebalanceerd therapeutisch aanbod - gebaseerd op de principes van het Risk Needs Responsivity model, is het therapeutisch klimaat hier een belangrijk werkinstrument.
  • Forensische zorg 1C richt zich in eerste instantie op Leefstijltraining en wordt ook als zodanig benoemd. Binnen deze leefgroep ligt de nadruk op training van vaardigheden van zelfredzaamheid en voorbereiding op de stap naar de maatschappij. 
kamer patient forensische zorg

Contact

verpleegkundig leidinggevende
Anja Stijnen
089 22 24 31
anja.stijnen [at] opzcrekem.be
psycholoog
Daisy Kaluzny
089 22 28 02
daisy.kaluzny [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Edith Meers
089 22 24 03
edith.meers [at] opzcrekem.be
psycholoog
Els Van Gool
089 22 24 05
els.vangool [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Eva Zapata
089 22 28 45
eva.zapata [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent
Ivory Nelissen
089 22 28 41
ivory.nelissen [at] opzcrekem.be
psychiater
Jan de Laender
089 22 20 02
jan.delaender [at] opzcrekem.be
psycholoog
Jessica Cruys
089 22 28 08
jessica.cruys [at] opzcrekem.be
psycholoog
Joyce Pairoux
089 22 28 04
Joyce.pairoux [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende
Kevin Houben
089 22 24 41
kevin.houben [at] opzcrekem.be
psycholoog
Olivia Van Raemdonck
089 22 28 06
olivia.vanraemdonck [at] opzcrekem.be
psychiater
Sarah Lefèvre
089 22 20 03
sarah.lefevre [at] opzcrekem.be
psycholoog
Steffie Vanhoudt
089 22 28 07
steffie.vanhoudt [at] opzcrekem.be
psycholoog
Svenja Mingelinckx
089 22 28 06
svenja.mingelinckx [at] opzcrekem.be