Forensische Zorg 2&3

Forensische zorg 2 en 3 zijn zorgeenheden binnen de setting van het pyschiatrisch verzorgingstehuis voor forensische patiënten die langdurige zorg nodig hebben en op een trager tempo evolueren. Het huiselijk samenleven en de kwaliteit van leven in een beschermende context zijn daar de gemeenschappelijke noemer.  Patiënten worden naar Forensische zorg 2 of 3 verwezen vanuit Forensische zorg 1, wanneer het behandelproces stagneert en/of een terugkeer naar de maatschappij een hoog recidiverisico zou inhouden.

patienten forensische zorg 2 3

Wanneer geïnterneerden naar Forensische zorg 2 of 3 verhuizen, wordt niet meer gesproken van patiënten maar van bewoners. Bewoners van Forensische zorg 2 en 3 hebben in de meeste gevallen al een intensieve behandeling achter de rug, de nadruk ligt dus niet meer op gedragsverandering. Zowel in Forensische zorg 2 als 3 wordt geprobeerd een kleinschalige, huiselijke en respectvolle woonomgeving te scheppen, waarin de bewoners op hun eigen tempo en in een veilige omgeving maximale ontplooiingskansen krijgen op alle domeinen van het dagelijkse leven. Dat kan bv. gaan om een dagactiviteit, opleiding of werk buiten OPZC Rekem, een vrijetijdsactiviteit of het opbouwen van een vriendenkring. Ook doorstromen naar een begeleide woonvorm buiten het ziekenhuis behoort nog tot de mogelijkheden maar op een trager tempo dan vanuit Forensische zorg 1.

Forensische zorg 2

In Forensische zorg 2 hebben bewoners vaak de zelfredzaamheid wel onder de knie. De nadruk ligt dan ook vooral op het samenleven met anderen en op het verkennen en verruimen van mogelijkheden in het omgaan met anderen en met allerlei kleinere en grotere problemen. Merendeels gaat het om bewoners met een persoonlijkheids-problematiek. De nadruk ligt hier veel sterker op het structurerend karakter, eerder dan op de diagnose.

Forensische zorg 3

In Forensische zorg 3 wordt voornamelijk ondersteunend gewerkt rond de dagdagelijkse dingen zoals zelfverzorging. Er wordt veel hulp aangeboden door personeel, hand-in-hand op een heel individuele manier. In Forensische zorg 3 komen vooral geïnterneerden terecht met bv. een psychotische problematiek. De nadruk ligt hier veel sterker op het supportieve karakter, eerder dan op de diagnose.

Contact

maatschappelijk assistent For3
Charelle van Oppens
089 22 28 42
dorien.vrancken [at] opzcrekem.be
maatschappelijk assistent For2
Dorien Vrancken
089 22 28 44
dorien.vrancken [at] opzcrekem.be
programmacoördinator
Edith Meers
089 22 24 03
edith.meers [at] opzcrekem.be
psycholoog For3
Inge Jans
089 22 28 00
inge.jans [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende For2
Jo-An Mulleners
089 22 24 11
jo-an.mulleners [at] opzcrekem.be
verpleegkundig leidinggevende For3
Kurt Bollen
089 22 24 21
kurt.bollen [at] opzcrekem.be
psycholoog For2
Laura Bex
089 22 28 03
laura.bex [at] opzcrekem.be
psychiater
Rudy Verelst
032 35 67 05
rudy.verelst [at] opzcrekem.be