Forensische Zorg 2&3

Forensische zorg 2 en 3 zijn zorgeenheden binnen de setting van het pyschiatrisch verzorgingstehuis voor patiënten die langdurige zorg nodig hebben en op een traag tempo of niet meer evolueren. Het huiselijk samenleven en de kwaliteit van leven in een beschermende context zijn daar de gemeenschappelijke noemer.  Patiënten worden naar Forensische zorg 2 of 3 verwezen vanuit de oriëntatiegroep of één van de behandelgroepen van Forensische zorg 1, wanneer het behandelproces daar stagneert en een terugkeer naar de maatschappij (nog) teveel terugvalrisico zou betekenen..

patienten forensische zorg 2 3

Wanneer geïnterneerden naar Forensische zorg 2 of 3 verhuizen, wordt niet meer gesproken van patiënten maar van bewoners. Bewoners van Forensische zorg 2 en 3 hebben in de meeste gevallen al een intensieve behandeling achter de rug, de nadruk ligt dus niet meer op gedragsverandering. Zowel in Forensische zorg 2 als 3 wordt geprobeerd een kleinschalige, huise-lijke en respectvolle woonomgeving te scheppen, waarin de bewoners op hun eigen tempo en in een veilige omgeving maximale ontplooiingskansen krijgen op alle domeinen van het dagelijkse leven. Dat kan bv. gaan om een dagactiviteit, opleiding of werk buiten OPZC Rekem, om een vrijetijdsactiviteit of om het opbouwen van een vriendenkring. Ook doorstromen naar een begeleide woonvorm buiten het ziekenhuis behoort nog tot de mogelijkheden maar op een trager tempo dan vanuit Forensische zorg 1.

Forensische zorg 2

In Forensische zorg 2 hebben bewoners vaak de zelfredzaamheid wel onder de knie. De nadruk ligt dan ook vooral op het samenleven met anderen en op het verkennen en verruimen van mogelijkheden in het omgaan met anderen en met allerlei kleinere en grotere problemen. Merendeels gaat het om bewoners met een persoonlijkheids-problematiek.

Forensische zorg 3

In Forensische zorg 3 wordt voornamelijk ondersteunend gewerkt rond de dagdagelijkse dingen zoals zelfverzorging. Er wordt veel hulp aangeboden door personeel, hand-in-hand op een heel individuele manier. In Forensische zorg 3 kunnen vooral geïnterneerden terecht met een psychotische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

Contact

maatschappelijk assistent
Charelle van Oppens
089 84 75 51
programmacoordinator Edith Meers
programmacoördinator
Edith Meers
089 84 70 46
Psychiater
Guido Thijskens
089 84 70 24
psycholoog inge jans
psycholoog
Inge Jans
089 84 73 82
psychiater
Jan de Laender
089 84 70 24
verpleegkundig leidinggevende jo an mulleners
verpleegkundig leidinggevende For2
Jo-An Mulleners
089 84 78 21
verpleegkundig leidinggevende kurt bollen
verpleegkundig leidinggevende For3
Kurt Bollen
089 84 78 11
psycholoog
Sofie Neven
089 84 78 22